วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล  ทำได้ 2 ลักษณะ


1. การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน
- การนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นแบบแผน  มี 2 วิธี
1)  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความ
2)  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความกึ่งตาราง

2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน
- การนำเสนอข้อมูลที่เป็นแบบแผน
1)  การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง
2)  การนำเสนอข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพ
3)  การนำเสนอข้อมูลในแผนภูมิรูปวงกลม
4)  การนำเสนอข้อมูลในแผนภูมิแท่ง
5)  การนำเสนอข้อมูลในกราฟเส้น

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เป็นการวิเคราะห์เพื่อทราบลักษณะโดยรวมของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  แบ่งเป็น
1. การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
2. การหาค่ากลางของข้อมูล
3. การหาค่าการกระจายของข้อมูล

<Back    Home  1  2  3  Next>

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • berniebrehm640937101