วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล  ทำได้ 2 ลักษณะ


1. การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน
- การนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นแบบแผน  มี 2 วิธี
1)  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความ
2)  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความกึ่งตาราง

2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน
- การนำเสนอข้อมูลที่เป็นแบบแผน
1)  การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง
2)  การนำเสนอข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพ
3)  การนำเสนอข้อมูลในแผนภูมิรูปวงกลม
4)  การนำเสนอข้อมูลในแผนภูมิแท่ง
5)  การนำเสนอข้อมูลในกราฟเส้น

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เป็นการวิเคราะห์เพื่อทราบลักษณะโดยรวมของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  แบ่งเป็น
1. การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
2. การหาค่ากลางของข้อมูล
3. การหาค่าการกระจายของข้อมูล

<Back    Home  1  2  3  Next>

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 223 คน กำลังออนไลน์