ฟิสิกส์ ม.4 บทที่ 5 งานและพลังงาน

บทที่ 5 งานและพลังงาน
งานและพลังงาน

งาน (W) = แรง x ระยะทางตามแนวแรง

          W = งาน มีหน่วยเป็นจูล J หรือนิวตัน - เมตร
          F =
แรง มีหน่วยเป็น นิวตัน

          S =
ระยะทาง มีหน่วยเป็น เมตร

          =
มุมที่อยู่ระหว่างแรง (F) กับระยะทาง (
S)
          
กำลัง (
Power)
          
กำลัง คือ งานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา

          P = กำลัง มีหน่วยเป็น วัตต์
          W =
งานที่ทำได้ มีหน่วยเป็น จูล

          t =
เวลาที่ใช้ มีหน่วยเป็น วินาที

          
พลังงาน (
Energy)
          
พลังงานกล แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

                    1.
พลังงานจลน์ (k.E. - kinetic Energy) เป็นพลังงาน

ที่อยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

          Ek = พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปมีหน่วยเป็น จูล (ตอนปลาย - ตอนต้น)
m =
มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม

v =
ความเร็วของวัตถุ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที

2.
พลังงานศักย์(P.E.) เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุ

แบ่งเป็น 2.1 พลังงานศักย์โน้มถ่วง (EP) มีขนาดเท่ากับงานที่

ใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่งความสูงของวัตถุจากพื้นล่าง
          EP = mgh
          EP =
พลังงานศักย์โน้มถ่วง มีหน่วยเป็นจูล

          m =
มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม

          g =
ค่าแรงโน้มถ่วง

          h =
ความสูงระยะห่างจากระดับอ้างอิง มีหน่วยเป็นเมตร

2.2
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น(EP) เป็นพลังงานที่มีอยู่

ในวัตถุที่มีความยืดหยุ่น เช่น หนังยาง สปริง ฯลฯ
แรงยืดหยุ่น
F = ks
F =
แรงยืดหยุ่นสปริง

k =
ค่าคงตัวของสปริง มีหน่วยเป็น นิวตัน/เมตร

s =
ระยะยืดของสปริง มีหน่วยเป็น เมตร

EP = พลังงานศักย์ยืดหยุ่น มีหน่วยเป็น จูล ทฤษฎีพลังงาน

          งานทั้งหมด
          v =
ความเร็วต้น

          u =
ความเร็วปลาย

          
หลักการของการทำงานของเครื่องกลทุกชนิด

          
งานที่ให้ = งานที่ได้รับ

รอก


          F = แรงที่ออก
          S = ระยะทางที่ออกแรง
          m = มวลที่ยกได้
          h = ระยะทางที่ยกได้

          ล้อ และเพลา

          งานที่ให้กับล้อ = งานที่ให้กับเพลา
          F1S1 = F2S2

 

สร้างโดย: 
นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์