ฟิสิกส์ ม.4 บทที่ 5 งานและพลังงาน

บทที่ 5 งานและพลังงาน
งานและพลังงาน

งาน (W) = แรง x ระยะทางตามแนวแรง

          W = งาน มีหน่วยเป็นจูล J หรือนิวตัน - เมตร
          F =
แรง มีหน่วยเป็น นิวตัน

          S =
ระยะทาง มีหน่วยเป็น เมตร

          =
มุมที่อยู่ระหว่างแรง (F) กับระยะทาง (
S)
          
กำลัง (
Power)
          
กำลัง คือ งานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา

          P = กำลัง มีหน่วยเป็น วัตต์
          W =
งานที่ทำได้ มีหน่วยเป็น จูล

          t =
เวลาที่ใช้ มีหน่วยเป็น วินาที

          
พลังงาน (
Energy)
          
พลังงานกล แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

                    1.
พลังงานจลน์ (k.E. - kinetic Energy) เป็นพลังงาน

ที่อยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

          Ek = พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปมีหน่วยเป็น จูล (ตอนปลาย - ตอนต้น)
m =
มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม

v =
ความเร็วของวัตถุ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที

2.
พลังงานศักย์(P.E.) เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุ

แบ่งเป็น 2.1 พลังงานศักย์โน้มถ่วง (EP) มีขนาดเท่ากับงานที่

ใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่งความสูงของวัตถุจากพื้นล่าง
          EP = mgh
          EP =
พลังงานศักย์โน้มถ่วง มีหน่วยเป็นจูล

          m =
มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม

          g =
ค่าแรงโน้มถ่วง

          h =
ความสูงระยะห่างจากระดับอ้างอิง มีหน่วยเป็นเมตร

2.2
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น(EP) เป็นพลังงานที่มีอยู่

ในวัตถุที่มีความยืดหยุ่น เช่น หนังยาง สปริง ฯลฯ
แรงยืดหยุ่น
F = ks
F =
แรงยืดหยุ่นสปริง

k =
ค่าคงตัวของสปริง มีหน่วยเป็น นิวตัน/เมตร

s =
ระยะยืดของสปริง มีหน่วยเป็น เมตร

EP = พลังงานศักย์ยืดหยุ่น มีหน่วยเป็น จูล ทฤษฎีพลังงาน

          งานทั้งหมด
          v =
ความเร็วต้น

          u =
ความเร็วปลาย

          
หลักการของการทำงานของเครื่องกลทุกชนิด

          
งานที่ให้ = งานที่ได้รับ

รอก


          F = แรงที่ออก
          S = ระยะทางที่ออกแรง
          m = มวลที่ยกได้
          h = ระยะทางที่ยกได้

          ล้อ และเพลา

          งานที่ให้กับล้อ = งานที่ให้กับเพลา
          F1S1 = F2S2

 

สร้างโดย: 
นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 460 คน กำลังออนไลน์