จังหวะวอลทซ์

รูปภาพของ sirin

วอลทซ์ (WALTZ)

 • การเต้นรำจังหวะวอลทซ์
          วอลทซ์เป็นหนึ่งในบรรดาจังหวะเต้นรำประเภทบอลรูมหรือโมเดิร์นที่มีกำเนิดจากตอนใต้ของประเทศเยอรมันนี ในราวปี  ค.ศ.1780 ซึ่งโทมัส วิลสัน ( THOMAS WILSON ) ครูสอนเต้นรำชาวอังกฤษจากคิงส์เธียเตอร์ ( KING'S THEATRE ) ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับวอลทซ์ไว้ในหนังสือชื่อ “WALTZING” พิมพ์ในปี ค.ศ. 1816 ไว้ว่าวอลทซ์เป็นการเต้นรำชนิดหนึ่งซึ่งชาวเยอรมนีเป็นผู้ให้กำเนิด ได้เข้ามาเป็นครั้งแรกในแคว้นสวาเบีย ( SWABIA ) ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวเก้าแคว้นของเยอรมนี และเริ่มแพร่หลายในแคว้นใกล้เคียงและไปทั่วทวีปยุโรป ทั้งยังไม่เคยเสื่อมความนิยมในหมู่นักลีลาศเลยนับตั้งแต่นักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่คือ โจฮัน สเตราส์ ( JOHAN STRAUSS ) แต่งเพลงจังหวะวอลทซ์ได้อย่างไพเราะจับใจ ในตอนต้นศตวรรษที่ 20 วอลทซ์ก็ได้รับความนิยมสูงสุด (เฉพาะปี ค.ศ.1910 การเต้นรำที่จัดขึ้น 24 ครั้งจะเป็นวอลทซ์ 18 ครั้ง) ลักษณะการเต้นวอลทซ์แบบเดิมซึ่งยังไม่ได้มีการปรับปรุงนั้น เฟอเรโร กล่าวว่า เป็นการเต้นโดยการกระโดดไปหน้าหรือถอยหลัง ชาวพื้นเมืองบาวาเรียนนิยมเต้นกันมากเขาจะสวมรองเท้าไม้เต้นในสนาม การก้าวไปข้างๆ และการชิดเท้าไม่จำเป็นต้องทำเลย สำหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเต้นที่เกิดขึ้นภายหลังนั้นก็เพื่อที่จะให้เป็นการเต้นรำที่ทันสมัยที่สุด
              การเต้นรำจังหวะวอลทซ์ในปัจจุบันนั้น การก้าวเท้าจะเต็มไปด้วยลีลาศและจังหวะที่สง่างามทั้งยังสามารถปรับการเต้นให้เข้ากับขนาดของฟลอร์ และจำนวนของคู่ลีลาศได้ง่ายด้วยการปรับระยะการก้าวเท้า ถ้าขนาดของฟลอร์เล็กและมีคู่ลีลาศมาก การก้าวเท้าก็จะเป็นการก้าวสั้นๆ และไม่มีการยกตัวขึ้น ( RISE ) แต่ถ้าฟลอร์มีขนาดใหญ่และมีคู่ลีลาศไม่มากนัก เราก็สามารถก้าวเท้าให้ยาว และยกตัวขึ้น เมื่อจบจังหวะที่ 1 และลดตัวลง (FALL) เมื่อจบจังหวะที่ 3
  อย่างไรก็ตามการที่จะลีลาศจังหวะวอลทซ์ให้สวยงามนั้นผู้เรียนจะต้องใช้เวลาพอสมควรและต้องให้ความสนใจกับเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม การยกลำตัวขึ้นและลดตัวลง การเอนลำตัว และการใช้เท้า รวมทั้งต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องแนวเต้นรำด้วยจึงจะได้ผล

 

 • ดนตรีและการนับจังหวะ 
   - ดนตรีของจังหวะวอลทซ์จะเป็นแบบ 3/4 คือมี 3 จังหวะใน 1 ห้องเพลง ดนตรีจะมีเสียงเน้นหนักในจังหวะแรก (พั่ม แท๊ก แท๊ก) ทุกๆ จังหวะจะมีความเร็ว-ช้า เท่ากันหมดทั้ง 3 จังหวะ นั่นคือ ในหนึ่งห้องเพลงจะเดิน 3 ก้าวต่อ 3 จังหวะ ในการฟังเพลงให้สังเกตจากเสียงของกลองและเบสเป็นหลัก
   - การนับจังหวะ จะนับแบบ 1-2-3 , 1-2-3 เรื่อยๆ ไป หรือนับตามจำนวนกลุ่มของการก้าว 3 ก้าว เช่น 1-2-3-4-5-6 หรือนับตามเสียงดนตรี คือ พั่ม แท๊ก แท๊ก ก็ได้ โดยที่ก้าวแรกจะตรงกับจังหวะที่หนึ่งของห้องเพลง คือ จังหวะที่มีเสียงดนตรีเน้นหนัก ( ACCENTED BEAT )
   - ความเร็วช้าของดนตรี 
   ดนตรีมาตรฐานของจังหวะวอลทซ์บรรเลงด้วยความเร็ว 31 ห้องเพลงต่อนาที (29-34 ห้องเพลงต่อนาที)

 

การจับคู่ในจังหวะวอลทซ์

ภาพที่ 1 การจับคู่ที่ถูกต้อง

 เป็นการจับคู่แบบปิด อาจมีบางท่าที่มีการจับคู่แบบพรอมเมอหนาด ( PROMENADE )

            การฝึกเต้นจังหวะวอลทซ์ ควรฝึกหัดท่าพื้นฐาน ( BASIC FIGURE ) หรือกลุ่มสเต็ปที่เอามารวมกันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับจังหวะเพลงและชินกับสแควร์ (NATURAL SQUARE) ซึ่งเป็นการเดินในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ในการลีลาศจังหวะวอลทซ์ การยกตัวขึ้นและลดตัวลงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะทำให้เกิดความสวยงามและมีชีวิตชีวา ผู้เต้นจะพลิ้วลอยไปบนฟลอร์ราวกับ “ เรือน้อย ” ที่ลอยไปตามคลื่นลม การยกตัวขึ้นและลดตัวลงนี้จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ปลายเท้า ข้อเท้า หัวเข่า ลำตัว ตลอดจนศีรษะ การยกตัวขึ้นและลดตัวลงสามารถทำได้ดังนี้
          ก้าวที่ 1 จังหวะ “ พั่ม ” ให้ก้าวยาวและลงเต็มเท้า (FALL)
          ก้าวที่ 2 จังหวะ “ แท๊ก ” ให้ก้าวเท้าแยกออกทางข้างเท้าทั้งสองเสมอกันและขนานกันพร้อมกับเขย่งส้นเท้าขึ้น (RISE)
          ก้าวที่ 3 จังหวะ “ แท๊ก ” ให้ลากเท้าอีกข้างมาชิดพร้อมกับเขย่งส้นเท้า (RISE) ขณะนี้เท้าทั้งสองจะยืนในลักษณะเขย่งอยู่

 • การชิดเท้า การชิดเท้าเป็นสิ่งที่ต้องทำบ่อยที่สุด การชิดเท้าต้องชิดด้วยขอบเท้าด้านในของเท้าทั้งสอง น้ำหนักตัวมั่นคงอยู่บนเท้าทั้งสอง ลำตัวตั้งตรงไม่เอนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง เท้าไม่เหลื่อมกันจนเกินไป การชิดเท้าจะต้องก้าวชิดอย่างช้าๆ ไม่รีบร้อนแต่ต้องให้ทันจังหวะเสมอ
 • การเอนลำตัว หมายถึง เอนลำตัวไปทางซ้ายหรือขวา ใช้ขณะหมุนตัวไปทางซ้ายหรือขวา เดินหน้าหรือถอยหลังที่เป็นเส้นโค้ง การเอนลำตัวจะต้องปฏิบัติตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปจนถึงศีรษะ ทั้งนี้ยกเว้นในการหมุนตัวแบบสปิน ( SPIN ) จะไม่มีการเอนลำตัว
  ทักษะการเต้นรำจังหวะวอลทซ์
  1. สแควร์ (Square)
  2. การไขว้
  3. การหมุน


 สแควร์ (SQUARE)


ภาพที่ 2 ท่าสแควร์

            สแควร์ เป็นแบบฝึกที่ใช้ได้ทั้งหญิงและชาย เป็นการฝึกเดินคนเดียว ยังไม่มีการเข้าคู่ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับจังหวะเพลงและเทคนิคต่างๆ ของการลีลาศในจังหวะวอลทซ์  

ประกอบไปด้วยการเดิน 6 ก้าวดังนี้
            เริ่มต้นด้วยการยืนหันหน้าไปตามแนวเต้นรำ เท้าชิด น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย

ก้าวที่ การก้าวเท้า จังหวะ
1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าด้วยส้นเท้าแล้วจึงราบลงเต็มเท้า 1
2 แยกเท้าซ้ายไปข้างๆ ในแนวเดียวกับเท้าขวาด้วยปลายเท้า พร้อมกับเริ่มยกส้นเท้าขวาขึ้น 2
3 จากพื้นขณะนี้ส้นเท้าทั้งสองยกขึ้นจากพื้น(ยืนเขย่งเท้า) ลากปลายเท้าขวามาชิดปลายเท้าซ้าย และเขย่งยืดตัวและขาจนสุดหลังจากจบก้าวนี้แล้ว 3
4 ลดส้นเท้าลงสู่พื้นเพื่อเตรียมย่อตัวถอยเท้าซ้ายต่อไป ถอยเท้าซ้ายมาข้างหลังตรงๆ ด้วยปลายเท้าแล้วลดส้นเท้าลงเต็มเท้า 1
5 แยกเท้าขวาไปข้างๆ ในแนวเดียวกับเท้าซ้ายด้วยปลายเท้าพร้อมกับเริ่มยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้น ขณะนี้ส้นเท้าทั้งสองยกขึ้นจากพื้น 2
6 ลากปลายเท้าซ้ายมาชิดปลายเท้าขวาและเขย่งยืดตัวและขาจนสุด หลังจากจบก้าวนี้แล้วลดส้นเท้าทั้งสองลงสู่พื้นเพื่อเตรียมก้าวเท้าขวาต่อไป 3

 

 • การใช้เท้า : 1. ส้นเท้า–ปลายเท้า 2. ปลายเท้า 3. ปลายเท้า–ส้นเท้า 4. ปลายเท้า–ส้นเท้า 5. ปลายเท้า 6. ปลายเท้า–ส้นเท้า
 • การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม : ทำเพียงเล็กน้อยก้าวที่ 1 และ 4
 • การเอนลำตัว : เอนลำตัวไปทางขวาในก้าวที่ 2 และ 3 และเอนลำตัวไปทางซ้ายในก้าวที่ 5 และ6

 

การไขว้

ภาพที่ 3 การไขว้

 • การไขว้ของฝ่ายชาย เป็นท่าที่ดัดแปลงมาจากสแควร์ โดยฝ่ายชายเริ่มตรงก้าวที่ 1 และ ฝ่ายหญิงเริ่มตรงก้าวที่ 4
  การไขว้ของฝ่ายชาย


ประกอบด้วยการเดิน 6 ก้าว ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการยืนหันหน้าเฉียงเข้าฝาห้องตามแนวเต้นรำ

ก้าวที่ การก้าวเท้า จังหวะ
1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าตรงๆ ด้วยส้นเท้า แล้วจึงราบลงเต็มเท้า พร้อมกับเริ่มหมุนตัวไปทางขวา และเริ่มเขย่งเท้ายืดตัวและขาขึ้น 1
2 หมุนตัวต่อเนื่องไปทางขวา 1/4 รอบพร้อมกับแยกเท้าซ้ายไปข้างๆ ด้วยปลายเท้า หันหน้าเฉียงเข้าฝาห้องย้อนแนวเต้นรำ ยังคงเขย่งเท้ายืดตัวและขาต่อเนื่อง 2
3 หมุนตัวต่อเนื่องไปทางขวา 1/8 รอบ พร้อมกับลากปลายเท้าขวามาชิดปลายเท้าซ้าย เมื่อจบ ก้าวนี้แล้วจะหันหน้าย้อนแนวเต้นรำ การเขย่งเท้า ยืดตัวและขายังคงทำต่อเนื่อง และเมื่อจบ ก้าวนี้แล้วลดส้นเท้าทั้งสองลง เพื่อเตรียมถอยเท้าซ้ายต่อไป 3
4 ถอยเท้าซ้ายไปข้างหลังตรงๆ ด้วยปลายเท้าแล้วจึงราบลงเต็มเท้า พร้อมกับเริ่มหมุนตัวไป ทางขวา และเริ่มเขย่งเท้า ยืดตัวและขาขึ้น 1
5 หมุนตัวต่อเนื่องไปทางขวา 3/8 รอบ พร้อมกับแยกเท้าขวาไปข้างๆ ด้วยปลายเท้า ให้ปลายเท้าชี้เฉียงเข้ากลางห้องตามแนวเต้นรำ ยังคงเขย่งเท้ายืดตัวและขาต่อเนื่องกัน 2
6 ลากปลายเท้าซ้ายมาชิดปลายเท้าขวา หันหน้าเฉียงเข้ากลางห้องตามแนวเต้นรำ การเขย่งเท้า ยืดตัวและขายังคงทำต่อเนื่อง และเมื่อจบก้าวนี้แล้ว
ลดส้นเท้าทั้งสองลง เพื่อเตรียมก้าวเท้าขวาต่อไป
3
 • การใช้เท้า : 1. ส้นเท้า–ปลายเท้า 2. ปลายเท้า 3. ปลายเท้า–ส้นเท้า 4. ปลายเท้า–ส้นเท้า 5. ปลายเท้า 6. ปลายเท้า–ส้นเท้า
 • การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม : ทำในก้าวที่ 1 และ 4
 • การเอนลำตัว : เอนลำตัวไปทางขวาในก้าวที่ 2 และ 3 และเอนลำตัวไปทางซ้ายในก้าวที่ 5 และ 6

 

 • การไขว้ของฝ่ายหญิง
ประกอบด้วยการเดิน 6 ก้าว ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการยืนหันหน้าเฉียงเข้ากลางห้องย้อนแนวเต้นรำ
ก้าวที่ การก้าวเท้า จังหวะ
1 ถอยเท้าซ้ายไปข้างหลังตรงๆ ด้วยปลายเท้าจึงราบลงเต็มเท้า เริ่มหมุนตัวไปทางขวา และเริ่มเขย่งเท้า ยืดตัวและขาขึ้น 1
2 หมุนตัวต่อเนื่องไปทางขวา 3/8 รอบ พร้อมกับแยกเท้าขวาไปข้างๆ เมื่อจบก้าว นี้ปลายเท้าจะชี้ไปตามแนวเต้นรำ ยังคงเขย่งเท้า ยืดตัวและขาต่อเนื่องกัน 2
3 ลากปลายเท้าซ้ายมาชิดปลายเท้าขวา หันหน้าตามแนวเต้นรำ การเขย่งเท้า ยืดตัว และขายังคงทำต่อเนื่อง และเมื่อจบก้าวนี้แล้ว ลดส้นเท้าทั้งสองลงเพื่อเตรียมก้าว เท้าขวาต่อไป 3
4 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าตรงๆ ด้วยส้นเท้าแล้วจึงราบลงเต็มเท้า เริ่มหมุนตัวไปทางขวา และเริ่มเขย่งเท้า ยืดตัวและขาขึ้น 1
5 หมุนตัวไปทางขวา 1/4 รอบ พร้อมกับแยกเท้าซ้ายไปข้างๆ ด้วยปลายเท้า เมื่อจบ ก้าวนี้จะหันหน้าเข้าฝาห้อง ยังคงเขย่งเท้ายืดตัวและขาต่อเนื่องกัน 2
6 หมุนตัวไปทางขวา 1/8 รอบ พร้อมกับลากปลายเท้าขวามาชิดปลายเท้าซ้าย เมื่อจบก้าวนี้จะหันหน้าเฉียงเข้าฝาห้องย้อนแนวเต้นตำ การเขย่งเท้ายืดตัว และขายังคงทำต่อเนื่อง และเมื่อจบก้าวนี้แล้วลดส้นเท้าทั้งสองลง เพื่อเตรียมถอยเท้าซ้ายต่อไป 3
 • การใช้เท้า : 1. ปลายเท้า–ส้นเท้า 2. ปลายเท้า 3. ปลายเท้า–ส้นเท้า 4. ปลายเท้า–ส้นเท้า 5. ปลายเท้า 6. ปลายเท้า–ส้นเท้า
 • การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม : ทำในก้าวที่ 1 และ 4
 • การเอนลำตัว : เอนลำตัวไปทางซ้ายในก้าวที่ 2 และ 3 และเอนลำตัวไปทางขวาในก้าวที่ 5 และ 6

 

การหมุน

    

 ภาพที่ 4 การหมุน

 • การหมุนของฝ่ายชาย

ประกอบด้วยการเดิน 6 ก้าว ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการยืนหันหน้าเฉียงเข้ากลางห้องตามแนวเต้นรำ

ก้าวที่ การก้าวเท้า จังหวะ
1 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าด้วยส้นเท้าแล้วจึงราบลงเต็มเท้า พร้อมกับเริ่มหมุนตัวไปทางซ้าย และเริ่มเขย่งเท้า ยืดตัวและขาขึ้น 1
2 หมุนตัวต่อเนื่องไปทางซ้าย 1/4 รอบ พร้อมกับแยกเท้าขวาไปข้างๆ ด้วยปลายเท้า หันหน้า เฉียงเข้ากลางห้องย้อนแนวเต้นรำ ยังคงเขย่งเท้ายืดตัวและขาต่อเนื่องกัน 2
3 หมุนตัวต่อเนื่องไปทางซ้ายอีก 1/8 รอบ พร้อมกับลากปลายเท้าซ้ายมาชิดปลายเท้าขวา เมื่อจบก้าวนี้จะหันหน้าย้อนแนวเต้นรำ การเขย่งเท้ายืดตัวและขายังคงทำต่อเนื่องและเมื่อ จบก้าวนี้แล้วลดส้นเท้าทั้งสองลงเพื่อเตรียมถอยเท้าขวาต่อไป 3
4 ถอยเท้าขวาไปข้างหลังตรงๆ ด้วยปลายเท้าแล้วจึงราบลงเต็มเท้า พร้อมกับเริ่มหมุนตัวไปทางซ้าย และเริ่มเขย่งเท้า ยืดตัวและขาขึ้น 1
5 หมุนตัวต่อเนื่องไปทางซ้าย 3/8 รอบพร้อมกับแยกเท้าซ้ายไปข้างๆ ด้วยปลายเท้า ให้ปลายเท้าซ้าย เฉียงเข้าหาฝาห้องตามแนวเต้นรำ ยังคงเขย่งเท้า ยืดตัวและขาต่อเนื่องกัน 2
6 ลากปลายเท้าขวามาชิดปลายเท้าซ้าย หันหน้าเฉียงเข้าฝาห้องตามแนวเต้นรำ การเขย่งเท้า ยืดตัวและขายังคงทำต่อเนื่อง และเมื่อจบก้าวนี้แล้วลดส้นเท้าทั้งสองลงเพื่อเตรียมก้าวเท้าซ้ายต่อไป 3
 • การใช้เท้า : 1. ส้นเท้า–ปลายเท้า 2. ปลายเท้า 3. ปลายเท้า–ส้นเท้า 4. ปลายเท้า–ส้นเท้า 5. ปลายเท้า 6. ปลายเท้า–ส้นเท้า
 • การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม : ทำในก้าวที่ 1 และ 4
 • การเอนตัว : เอนลำตัวไปทางซ้ายในก้าวที่ 2 และ 3 และเอนลำตัวไปทางขวาในก้าวที่ 5 และ 6

 

 • การหมุนของฝ่ายหญิง

ประกอบด้วยการเดิน 6 ก้าว ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการยืนหันหน้าเฉียงเข้าฝาห้องย้อนแนวเต้นรำ

ก้าวที่ การก้าวเท้า จังหวะ
1 ถอยเท้าขวาไปข้างหลังตรงๆ ด้วยปลายเท้าแล้วจึงราบลงเต็มเท้า เริ่มหมุนตัวไปทางซ้าย และเริ่มเขย่งเท้ายืดตัวและขาขึ้น 1
2 หมุนตัวต่อเนื่องไปทางซ้าย 3/8 รอบ พร้อมกับแยกเท้าซ้ายไปข้างๆ เมื่อจบก้าวนี้ปลายเท้า จะชี้ไปตามแนวเต้นรำ ยังคงเขย่งเท้า ยืดตัวและขาต่อเนื่องกัน 2
3 ลากปลายเท้าขวามาชิดปลายเท้าซ้าย หันหน้าตามแนวเต้นรำ การเขย่งเท้า ยืดตัวและขา ยังคงทำต่อเนื่อง และเมื่อจบก้าวนี้แล้วลดส้นเท้าทั้งสองลงเพื่อเตรียมก้าวเท้าซ้ายต่อไป 3
4 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าตรงๆ ด้วยส้นเท้าแล้วจึงราบลงเต็มเท้า พร้อมกับเริ่มหมุนตัวไปทางซ้าย และเริ่มเขย่งเท้า ยืดตัวและขาขึ้น 1
5 หมุนตัวไปทางซ้าย 1/4 รอบ พร้อมกับแยกเท้าขวาไปข้างๆ ด้วยปลายเท้า เมื่อจบก้าวนี้จะหันหน้า เข้ากลางห้อง ยังคงเขย่งเท้า ยืดตัวและขาต่อเนื่องกัน 2
6 หมุนตัวไปทางซ้าย 1/8 รอบพร้อมกับลากปลายเท้าซ้ายมาชิดปลายขวา เมื่อจบก้าวนี้จะหันหน้า เฉียงเข้ากลางห้องย้อนแนวเต้นรำ การเขย่งเท้า ยืดตัวและขายังคงทำต่อเนื่อง และเมื่อจบก้าวนี้ แล้วลดส้นเท้าทั้งสองเพื่อเตรียมถอยเท้าขวาต่อไป 3
 • การใช้เท้า : 1. ปลายเท้า–ส้นเท้า 2. ปลายเท้า 3. ปลายเท้า–ส้นเท้า 4. ส้นเท้า–ปลายเท้า 5. ปลายเท้า 6. ปลายเท้า–ส้นเท้า
 • การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม : ทำในก้าวที่ 1 และ 4
 • การเอนตัว : เอนลำตัวไปทางขวาในก้าวที่ 2 และ 3 และเอนลำตัวไปทางซ้ายในก้าวที่ 5 และ 6

BACK

 

สร้างโดย: 
นางสาวศิรินทร์ ปัชชา และครูสมพร ฉ่ำเอี่ยม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์