คณิตศาสตร์มหัศจรรย์(เฉลยเกม 24)

  เฉลยเกม 24


***หมายเหตุ***หนึ่งขออาจตอบได้มากกว่าหนึ่งแบบ

 

1.9/5/7/3

   9*5 = 45
   7*3 = 21
   45 -21 =24
--------------------------
   9+5+7+3=24 บวกกันหมดเลยก็ได้

 

2.6/7/8/9

   9-7 = 2  
   8/2 = 4 
   4*6 = 24
   

 

3.6/5/9/3

   6-5 = 1 
   9-1 = 8 
   8*3 = 24

 

4.9/5/2/3

   9-5 = 4  
   4*2 = 8  
   8*3 = 24

 

5.1/2/3/4

   (3*4) = 12
   (12*2)= 24
   (24/1)= 24
--------------------------
   (1+2) = 3
   (3+3) = 6
   (6*4) = 24

 

6.6/6/1/1

   (6+6)*(1+1) = 24

 

7.9/8/2/1

   (8*2)+(9-1) = 24

 

8.9/3/2/1

   (9*3)-(2+1) = 24