ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 13 แสง

บทที่ 13 แสง

การสะท้อนของแสง
มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน

ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ จะได้ภาพเสมือนหัวตั้งกลับ

ซ้ายขวา ขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุและระยะภาพเท่ากับ
ระยะวัตถุการสะท้อนของกระจกโค้ง
1.
f =
ความยาวโฟกัส

R =
รัศมีความโค้งของกระจก

S =
ระยะวัตถุ

ระยะภาพ
2.
กำลังขยาย

ภาพจริง - ระยะวัตถุ (s) และระยะภาพ จะเป็นบวก (+)

ภาพเสมือน - ระยะวัตถุ และระยะภาพ จะเป็นลบ (-)

กระจกเว้า และเลนส์นูน - ระยะโฟกัส (f) จะเป็นบวก (+)

กระจกนูนและเลนส์เว้า - ระยะโฟกัส จะเป็นลบ (-)

ทัศนอุปกรณ์ต่าง ๆ

1.
เครื่องฉายภาพนิ่ง - ให้ภาพจริงขนาดขยายบนฉากรับ

โดยใส