การวัดการกระจายของข้อมูล

การวัดการกระจายข้อมูล


 มี 2 แบบ  คือ  แบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ ดังนี้
แบบสัมบูรณ์


• พิสัย
• ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์  ทั้งไม่แจกแจงและแจกแจงแล้ว 

• ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย


• ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


แบบสัมพัทธ์
• สัมประสิทธิ์ของพิสัย =
• สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ 


• สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย


• สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน

 

Home

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์