ตัวอย่าง 4 จังหวะในการเต้นลีลาศที่ควรศึกษา

รูปภาพของ sirin

Laughing  จังหวะในการเต้นลีลาศที่ควรศึกษา  Laughing

จังหวะลีลาศทั้ง 4 จังหวะ ได้แก่ จังหวะบีกิน  จังหวะชะช่ะช่า  จังหวะวอทลซ์ และจังหวะรุมบ้า

ทั้ง4 จังหวะนี้เป็นพื้นฐานของการเต้นในจังหวะอื่นๆ ถ้าสามารถเต้น 4 จังหวะนี้ได้ก็สามารถเต้นจังหวะอื่นๆได้เช่นเดียวกัน

สามารถนำท่าเต้นลีลาศทั้ง 4 จังหวะนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะการเข้าสังคมส่วนใหญ่ การเต้นลีลาศก็จะเป็นอีกหน

ทางหนึ่งในการเข้าสังคมได้อย่างมีน่ามีตา แล้วนอกจากนี้ยังทำให้เกิดความสนุกสนานในการเต้นอีกด้วย

           จังหวะบีกิน                                        

                                จังหวะวอทลซ์                                                     

       

         จังหวะชะ ช่ะ ช่า

                                                                                                                     

                                                                                                       จังหวะรุมบ้า

 

สร้างโดย: 
นางสาวศิรินทร์ ปัชชา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 549 คน กำลังออนไลน์