ค่ามัธยฐาน

ค่ามัธยฐาน (Median : Me)

                    เป็นค่ากลางของข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาตำแหน่งของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางโดยที่ข้อมูลต้องทำการเรียงลำดับตามปริมาณจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมากก็ได้ และ    ค่ามัธยฐานยังสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่ข้อมูลมีการกระจายที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการที่มีข้อมูลบางตัวมีค่ามากหรือน้อยจนผิดปกติ
สำหรับขั้นตอนการหาค่ามัธยฐานมี 2 ขั้นตอนดังนี้
                    1) เรียงลำดับข้อมูลจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก
                    2) ทำการหาตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1

สมบัติ  
       

การหาค่ามัธยฐานเมื่อข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่และมีจำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคี่
                    ในกรณีที่ต้องการหาค่ามัธยฐานของข้อมูลเมื่อข้อมูลมีจำนวนคี่ จะสามารถกำหนดตำแหน่งของข้อมูลที่มีค่ามัธยฐานได้โดย

                    สูตร   ตำแหน่งของมัธยฐาน 


ตัวอย่าง    จงหามัธยฐาน(Me) ของข้อมูลชุดนี้ 15 , 19 , 14 , 12 , 21 , 17 , 150
               วิธีทำ
                         ขั้นที่ 1 เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก
                         ตำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 7
                         ค่าของข้อมูล 12 14 15 17 19 21 150

                         ขั้นที่ 2 หาตำแหน่งของมัธยฐาน
                         ตำแหน่งของมัธยฐาน =  
   = 4
                         ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งที่ 4 คือ 17
                         มัธยฐาน (Me) มีค่า = 17

 

<Back    Home  1  2  Next> 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 19 คน และ ผู้เยี่ยมชม 334 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29377
  • sss29309
  • sss29268
  • sss29478
  • sss29375