ค่ามัธยฐาน

ค่ามัธยฐาน (Median : Me)

                    เป็นค่ากลางของข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาตำแหน่งของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางโดยที่ข้อมูลต้องทำการเรียงลำดับตามปริมาณจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมากก็ได้ และ    ค่ามัธยฐานยังสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่ข้อมูลมีการกระจายที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการที่มีข้อมูลบางตัวมีค่ามากหรือน้อยจนผิดปกติ
สำหรับขั้นตอนการหาค่ามัธยฐานมี 2 ขั้นตอนดังนี้
                    1) เรียงลำดับข้อมูลจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก
                    2) ทำการหาตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1

สมบัติ  
       

การหาค่ามัธยฐานเมื่อข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่และมีจำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคี่
                    ในกรณีที่ต้องการหาค่ามัธยฐานของข้อมูลเมื่อข้อมูลมีจำนวนคี่ จะสามารถกำหนดตำแหน่งของข้อมูลที่มีค่ามัธยฐานได้โดย

                    สูตร   ตำแหน่งของมัธยฐาน 


ตัวอย่าง    จงหามัธยฐาน(Me) ของข้อมูลชุดนี้ 15 , 19 , 14 , 12 , 21 , 17 , 150
               วิธีทำ
                         ขั้นที่ 1 เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก
                         ตำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 6 7
                         ค่าของข้อมูล 12 14 15 17 19 21 150

                         ขั้นที่ 2 หาตำแหน่งของมัธยฐาน
                         ตำแหน่งของมัธยฐาน =  
   = 4
                         ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งที่ 4 คือ 17
                         มัธยฐาน (Me) มีค่า = 17

 

<Back    Home  1  2  Next> 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss 29903