ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น

ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น

             ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นจนทำได้เองเป็นความรู้ที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิต อย่างผสมกลมกลืน ภูมิปัญญามีหลายประเภท  แยกได้เป็น  ๒  ลักษณะ

           ๑.  ลักษณะที่เป็นนามธรรม  เช่น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข

           ๒. ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องที่เก่ยวกับการทำมาหากินในด้านต่าง ๆ  เช่น การเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม

ศิลปะ    หัตถกรรม  ดนตรี  การละเล่น และวรรณกรรม

             ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีที่สำคัญของลพบุรีมีหลากหลาย ได้แก่

      ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยี

 ตอนที่ ๑  อาชีพหลักเกษตรกรรม

ตอนที่ ๒  อาชีพอุตสาหกรรม

                                                                     

สร้างโดย: 
Krutip

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์