ควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นต์ไทล์

กรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่แล้ว แต่ยังไม่เขียนเป็นอันตรภาคชั้น  ยังคงเทียบเหมือนแบบแรก


กรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่และเขียนเป็นอันตรภาคชั้น
     - ค่าขอบบนของอันตรภาคชั้นนั้นจะ   คือร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์ของ อันตรภาคชั้นนั้น
เช่น   ถ้า     อันตรภาค                   ร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์
                 65 – 69                                     35
                 70 – 74                                     56
                 
     - ใช้สูตร

                  
     โดยที่ L คือ  ขอบล่างของชั้นที่   ตกอยู่
        คือ  ผลรวมของความถี่ของชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่   อยู่
        คือ  ผลรวมของความถี่ของชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่  อยู่ + ความถี่ของชั้นที่   อยู่
         คือ  ความถี่ของชั้นที่   อยู่
              คือ  ความกว้างของอันตรภาคชั้น ซึ่งต้องเท่ากันทุกชั้น
กรณีสูตรอื่นๆ ก็เหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งจาก   เป็นอื่นๆ ตามแบบของมัน
โดยการใช้กราฟ
1. เขียนโค้งความถี่สะสมหรือโอจีฟ
2. หาตำแหน่งของควอไทล์ เดไซล์ หรือ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ต้องการหา
3. ลากจากแกนตั้ง ซึ่งเป็นแกนของความถี่สะสม ซึ่งตรงกับตำแหน่งที่ต้องการทราบมาตัดกับโค้งโอจีฟ แล้วโปรเจ็คลงมาบนแกนนอน ซึ่งเป็นแกนของข้อมูล ก็จะทราบค่านั้น
หมายเหตุ**   กรณีที่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้น  ค่าในแต่ชั้นจะถูกครอบคลุมด้วย  ค่าของขอบบนกับ   
                    ขอบล่าง  เช่น  20 – 29, 30 – 39  หมายความว่า ค่าจริงๆอยู่ระหว่าง 19.5 และ
                    29.5 – 39.5  เป็นต้น

<Back    Home  1  2  3

 

     

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
รูปภาพของ adisorn

อยากได้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ เดไซล์

ขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของสูตรที่แสดงข้างต้นนี้  ซึ่งแสดงตำแหน่งของ   ควอร์ไทล์  เดไซล์  และ  เปอร์เซ็นต์ไทล์

 สูตรนี้  ตัว D น่าจะหมายถึง  เดไซล์  ซึ่งเป็นการแบ่ง ข้อมูลออกเป็น  10  ส่วน  ตัว  Q น่าจะหมายถึง  ควอร์ไทล์  ซึ่งเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น  4  ส่วน  ตั้งข้อสังเกตว่า  ทำไม  ตัวหาร จึงสลับกันดังสูตร เดไชล์ ทำไม่หารด้วย 4 ซึ่งน่าจะหารด้วย 10  ทำไม  ควอร์ไทล์  หารด้วย  10  ซึ่งน่าจะหารด้วย 4 จึงจะมีความสัมพันธ์กัน  หรือผมเข้าใจผิด  ต้องขออภัย ความรู้มีน้ัอยกำลังศึกษาอยู่อยากได้รับคำยืนยันที่ถูกต้อง  ขอบคุณครับ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์