ลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

      วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิด เชาวน์ปัญญา ศีลธรรม และพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศในการที่จะทำให้การเจริญเติบโตช่วยเหลือด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจกับเด็กวัยรุ่น รู่จักปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้กับวัยรุ่น โดยไม่บีบบังคับจนเกินไป ในขณะเดีวยกันวัยรุ่นเองก็ควรปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมต่างๆเข้าหาผู้ใหญ่และสังคมมากขึ้นด้วยเช่นกัน

 . การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกาย

        วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายที่สำศัญๆคือในเรื่องของโครงกระดูกส่วน สูง น้ำหนัก ตลอดจนต่อมไร้ท่อต่างๆดังนี้

       ) การเปลี่ยนแปลงทางกระดูก เมื่อเด็กอายุ ๑๓-๑๔ ปี กระดูกจะแข็งแรงขึ้นการเจริญเติบโตของกระดูกในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป  เช่นเดียวกับการเจริญเติบโตด้านอื่นๆของร่างกาย เด็กชายที่มีอายุ ๑๔ ปีไปแล้ว จะมีกระดูกข้อมือที่ใหญ่กว่าเด็กหญิง แต่มีความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยกว่า และเมื่อถึงขั้นที่วุฒิภาวะทางเพศ ก็จะมีกระดูกข้อมือทีทมีพัฒนาการเท่ากัน  ทั้งในเรื่องของความหนาแน่นและความแข็งของกระดูก อวัยวะต่างๆ เริ่มเครือนไหว และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ๒)ส่วยสูงและน้ำหนัก เด็กอายุ ๑๔ ปี ส่วยใหญ่มีขนาดรูปร่างขยาดขึ้นเห็นได้ชัดเป็นวัยที่มีความเจริญเติบโตทางส่วยสูงอย่างรวยเร็วที่สุด เด็กจะเริ่มเกิดความกังวลในเรื่องส่วนสูงของตนเองมากขึ้น  ส่วนในเรื่องน้ำหนักนั้น ในวัยรุ้นตอนต้น เด็กหญิงจะเริ่มหนักกว่าเด็กชายเล็ก และพอถึงวัยรุ่นกลางเด็กชายจะเริ่มมีน้ำหนักมากกว่าเด็กหญิง และจะรักษาระดับน้ำหนักที่มากกว่าเด้กหญิงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่ 

      )ต่อมไร้ท่อมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆที่จะช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามปกติที่ควรจะเป็น

ซึ่งมีดังนี้

      ๓.๑) ต่อมไทรอยด์  (Thyroid gland)  เป็นต่อมเล็ก มีคู่หนึ่งบนส่วนคอมีหน้าที่พิเศษในการเก็บธาตุไอโอดีน ซึ่งนำมาสร้างฮอร์โมน ที่มีชื่อว่า ไทยอกซิน (Thyroxin) เพื่อทำหน้าที่เผาผลาญอาหารในร่างกาย และมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายด้วย

      ๓.๒ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid gland) เป็นต่อมเล็กๆ๔ต่อม  อยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์ มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูก

      ๓.๓) ต่อมพิทูอิทารี (Pituitary gland) เป็นต่อมเล็กๆอยู่ใต้สมอง ซึ่งถ้าทำงานน้อยไป จะทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนเตี๋ยแคระ แต่หากทำงานมากไป จะทำให้มีร่างกายใหญ่โตกว่าปกติ

      ๓.๔) ต่อมแอดรีนัล (Adrenal giand) ต่อมนี้อยู่เหนือไตแต่ละข้าง มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่า แอดรีนาลีน (Adrenalin)ซึ่งทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรง มีความดังโลหิตสูงขึ้น

      ๓.๕) ต่อมเพศ (Sex of Goanad gland) หลังจากเด็กเข้าสู้วัยรุ่น อวัยวะเพศของชายและหญิงเริ่มผลิตเซลล์สืบพันธ์ นั่นคือ อวัยวะเพศชายจะผลิตตัวอสุจิ และอวัยวะเพศหญิงจะผลิตไข่นอกจากนี้ต่อมเพสยังผลิตฮอร์โมนที่จะทำให้เกิดพัฒนาการของลักษณะที่แสดงเพศหญิงและเพศชายอีกด้วย

      ๓.๖) ต่อมไทมัส และต่อมไพเนียล (Thymus and Pineal gland) ต่อมไทมัสตั้งอยู่เหนือหัวใจ  ส่วนต่อมไพเนียลตั้งอยู่ใกล้กับมันสมอง  โดยมีหน้าที่ในการสร้างภูมิต้านทานปและสร้างอวัยวะเพศให้ถึงขั้นวุฒิภาวะในระหว่างวัยเด็ก

      วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่นแปลงทางด้านร่างกายหลายอย่าง และจะมีลักษณะเพศขั้นที่สองเกิดขึ้นเช่น วัยรุ่นหญิงจะมีหน้าอก แขนขากลมกลึง สะโพกผาย มีขนที่อวัยวะเพศ เป็นต้น ในขณะที่วัยรุ่นชาย จะมีรูปร่างขยายใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น มีหนวดเครา มีขนที่หน้าแข้งและที่อวัยวะเพศ เสียงแตกห้าว เป็นต้น

    ๒ พัฒนาการทางด้านอารมณ์

        การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายทั้งภายนอก กระทบต่อแบบปผนทางอารรมณ์ของวัยรุ่นอย่างมาก  เด็กในวัยรุ่นอย่างมาก  เด็กในวัยนี้จะมีอารรมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายทั้งที่เป็นไปในด้านบวงและด้านลบ ในด้านบวก คือจะเนวัยที่มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ชอบสังคม ในขณะที่ด้านลบ จะพบว่าเป็นวัยที่มีความสับสน อ่อนไหว และไม่มั่นคงในทางอารมณ์  โดยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรง จนอาจกล่าวได้ว่าอารมณ์ของวัยรุ่นเป็นไปแบบ พายุบุแคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 383 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nathanieldagostino