แบบทดสอบ 8.1 เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง

รูปภาพของ msw7026

 

 

แบบทดสอบ

เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง

1. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการรับรู้และตอบสนองได้ถูกต้อง

    ถ้ากำหนดให้ 1 = การตอบสนอง , 2 = หน่วยปฏิบัติ , 3 = หน่วยรับความรู้สึก , 4 = หน่วยแปลความรู้สึก , 5 = สิ่งเร้า , 6 = หน่วยสั่งการ

               ก. 5 / 4 / 3 / 6 / 1 / 2

               ข. 5 / 4 / 3 / 6 / 2 / 1

               ค. 5 / 3 / 4 / 2 / 6 / 1

               ง. 5 / 3 / 4 / 6 / 2 / 1

2. สิ่งใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นสิ่งเร้า

               ก. แสงแดด

               ข. เซลล์ประสาท

               ค. ภาพที่ตามองเห็น

               ง. เสียงเพลงที่ได้ยิน

3. ระบบที่ควบคุมการทำงานของร่างกายและทำงานประสานกันคือข้อใด

               ก. ระบบต่อมไร้ท่อ และ ระบบประสาท

               ข. ระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อ

               ค. ระบบกล้ามเนื้อและระบบต่อมไร้ท่อ

               ง. ระบบต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่อ

4. การรับรู้และตอบสนองบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีส่วนใด

               ก. หน่วยรับความรู้สึก

               ข. หน่วยแปลความรู้สึก

               ค. หน่วยปฏิบัติ

               ง. หน่วยสั่งการ

5. สิ่งใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นหน่วยปฏิบัติ

               ก. ต่อมไร้ท่อ

               ข. ต่อมมีท่อ

               ค. กล้ามเนื้อของอวัยวะต่างๆ

               ง. สมอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์