แบบทดสอบ 8.2 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและบางชนิด

รูปภาพของ msw7029

 

 

แบบทดสอบ การรับรู้และการตอบสนอง
การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและบางชนิด

 


คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.พารามีเซียมควบคุมการพัดโบกของซิเลียให้เคลื่อนไหวตอบสนองสิ่งเร้าได้โดยอาศัยโครงสร้างใด
               ก. Nerve net
               ข. Nerve ganglion
               ค. Nervous system
               ง. Co-ordinating fiber
2. สิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่มีเซลล์ประสาท
               ก. ไฮดรา
               ข. พลานาเรีย
               ค. พารามีเซียม
               ง. ไส้เดือนฝอย
3.สิ่งมีชีวิตพวกแรกที่มี Nerve cell คืออะไร
               ก. ฟองน้ำ
               ข. พลานาเรีย
               ค. แมงกะพรุน
               ง. พารามีเซียม
4. " มีเซลล์ประสาทแต่ไม่มีศูนย์รวมของระบบประสาท" เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดใด
               ก. ไฮดรา
               ข. อะมีบา
               ค. ฟองน้ำ
               ง. พารามีเซียม
5. ระบบประสาทของแมลงพัฒนาดีกว่าของพลานาเรีย เนื่องจากแมลงมีโครงสร้างใด
               ก. สมอง
               ข. ปมประสาท
               ค. ร่างแห
               ง. เส้นใยประสาท
6. พลานาเรียมีระบบประสาทเจริญดีกว่าไฮดราเพราะมีโครงสร้างในข้อใด
               ก.  Nerve ganglion
               ข. Nerve net
               ค. Brain
               ง. ถูกทุกข้อ
7. สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีระบบประสาทรวมเป็นปมที่ส่วนหัว ตามลำตัว และมีเส้นประสาทขวางตามลำตัวคล้ายขั้นบันใด
               ก. ไฮดรา
               ข. แมลง
               ค. พลานาเรีย
               ง. ไส้เดือนดิน
8. สิ่งมีชีวิตคู่ใดที่มีปมประสาท
               ก. แมลง ไฮดรา
               ข  พลานาเรีย แมลง
               ค. พารามีเซียม ไฮดรา
               ง. พลานาเรีย พารามีเซียม
9. การนำกระแสประสาทของสัตว์ในไฟลัมซีเลนเทอราตา เหมือนกับการนำกระแประสารทในส่วนใดของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
               ก. ระบบขับถ่าย
               ข. ทางเดินอาหาร
               ค. ทางเดินหายใจ
               ง. กล้ามเนื้อรอบกระดูก
10. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีระบบประสาทที่พัฒนาการและความสลับซับซ้อนน้อยที่สุด และมากที่สุด ตามลำดับ
               ก. ฟองน้ำ และ พลานาเรีย
               ข. ไฮดรา และ พลานาเรีย
               ค. พลานาเรีย และ ดาวทะเล
               ง. ดาวทะเล และไฮดรา

 

 ::  เฉลยอยู่หน้า 2 ::  >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์