แบบทดสอบ 8.2 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและบางชนิด

รูปภาพของ msw7029

 

 

แบบทดสอบ การรับรู้และการตอบสนอง
การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและบางชนิด

 


คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.พารามีเซียมควบคุมการพัดโบกของซิเลียให้เคลื่อนไหวตอบสนองสิ่งเร้าได้โดยอาศัยโครงสร้างใด
               ก. Nerve net
               ข. Nerve ganglion
               ค. Nervous system
               ง. Co-ordinating fiber
2. สิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่มีเซลล์ประสาท
               ก. ไฮดรา
               ข. พลานาเรีย
               ค. พารามีเซียม
               ง. ไส้เดือนฝอย
3.สิ่งมีชีวิตพวกแรกที่มี Nerve cell คืออะไร
               ก. ฟองน้ำ
               ข. พลานาเรีย
               ค. แมงกะพรุน
               ง. พารามีเซียม
4. " มีเซลล์ประสาทแต่ไม่มีศูนย์รวมของระบบประสาท" เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดใด
               ก. ไฮดรา
               ข. อะมีบา
               ค. ฟองน้ำ
               ง. พารามีเซียม
5. ระบบประสาทของแมลงพัฒนาดีกว่าของพลานาเรีย เนื่องจากแมลงมีโครงสร้างใด
               ก. สมอง
               ข. ปมประสาท
               ค. ร่างแห
               ง. เส้นใยประสาท
6. พลานาเรียมีระบบประสาทเจริญดีกว่าไฮดราเพราะมีโครงสร้างในข้อใด
               ก.  Nerve ganglion
               ข. Nerve net
               ค. Brain
               ง. ถูกทุกข้อ
7. สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีระบบประสาทรวมเป็นปมที่ส่วนหัว ตามลำตัว และมีเส้นประสาทขวางตามลำตัวคล้ายขั้นบันใด
               ก. ไฮดรา
               ข. แมลง
               ค. พลานาเรีย
               ง. ไส้เดือนดิน
8. สิ่งมีชีวิตคู่ใดที่มีปมประสาท
               ก. แมลง ไฮดรา
               ข  พลานาเรีย แมลง
               ค. พารามีเซียม ไฮดรา
               ง. พลานาเรีย พารามีเซียม
9. การนำกระแสประสาทของสัตว์ในไฟลัมซีเลนเทอราตา เหมือนกับการนำกระแประสารทในส่วนใดของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
               ก. ระบบขับถ่าย
               ข. ทางเดินอาหาร
               ค. ทางเดินหายใจ
               ง. กล้ามเนื้อรอบกระดูก
10. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีระบบประสาทที่พัฒนาการและความสลับซับซ้อนน้อยที่สุด และมากที่สุด ตามลำดับ
               ก. ฟองน้ำ และ พลานาเรีย
               ข. ไฮดรา และ พลานาเรีย
               ค. พลานาเรีย และ ดาวทะเล
               ง. ดาวทะเล และไฮดรา

 

 ::  เฉลยอยู่หน้า 2 ::  >>

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 152 คน กำลังออนไลน์