ยุคสมัยประวัติศาสตร์

 

 

 

ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยแบ่งกว้างๆ ได้เป็น 2 สมัย คือ           
1.สมัยก่อนประวัติศาสตร์    เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการใช้ตัวอักษรบันทึกบอกเล่าเรื่องราว การศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีเป็นหลัก

ขอบคุณภาพจาก : http://img214.imageshack.us/img214/1781/35863623363436093627363aq8.jpg

สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งเป็น 2ยุคคือ ยุคหินกับ ยุคโลหะ แต่ละยุคแบ่งเป็นยุคย่อย ได้ดังนี้ 
1.ยุคหิน   (Stone  Age)
1) ยุคหินเก่า  ( Paleolithic  Period หรือ Old  Stone Age) 500,000-10,000  ปีมาแล้ว ใช้เครื่องมือหิน กะเทาะที่ ทำหยาบๆ  อาศัยตามถ้ำและเพิงผา  ล่าสัตว์ เก็บพืชผัก    ผลไม้เป็นอาหาร  ยังไม่มีการตั้ง ถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง

 

 

ขอบคุณภาพจาก : http://www.vitara4x4.com/webboard/photo/2008/19784541.jpg

2) ยุคหินกลาง  (Mesolithic  Period หรือ Middle  Stone Age ) ระหว่างประมาณ 10,000-6,000 ปีมา          

 

 

ขอบคุณภาพจาก : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/14/images/01.jpg

แล้ว  มนุษย์ยุคนี้ใช้ เครื่องมือหินกะเทาะที่ทำประณีตขึ้นและมีขนาดเล็กลง   ยังคงล่าสัตว์  เก็บพืช พรรณตามป่า

3) ยุคหินใหม่  ( Neolithic  Period  หรือ  New  Stone  Age)  6,000 – 4,000ปีมาแล้ว

 

 

ขอบคุณภาพจาก : http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2009/08/13/images/L0_news_img_68505_1.jpg

มนุษย์ยุคนี้ใช้เครื่องมือหินขัด  รู้จักเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  ทำเครื่องปั้นดินเผา  ทอผ้า  ทำเครื่องจักรสาน  ตั้งถิ่น ฐานในชุมชนขนาดเล็ก  มีผู้ปกครอง  มีการจัดพิธีศพ  มีการค้าขายแลกเปลี่ยนและติดต่อ  

2.ยุคโลหะ  (Metal  Age) แบ่งเป็น 2 ยุคย่อย

1) ยุคสำริด ( Bronze  Age )  4,000 - 2,500 ปีมาแล้ว  มนุษย์ยุคนี้รู้จักถลุงแร่และใช้ประโยชน์จาก สำริดซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก  มีการพัฒนาเทคนิค        การทอผ้าและทำเครื่อง ปั้นดินเผา  เป็นสังคม  เกษตรกรรม  ชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น           

2) ยุคเหล็ก (Iron  Age) 2,500 – 1,500  ปีมาแล้ว  มนุษย์รู้จักถลุงเหล็ก  และนำมาหล่อหรือตีเป็น เครื่องมือเครื่องใช้  เป็นสังคมเกษตรกรรมขนาดใหญ่ และกลายเป็นเมือง   

 

 

สร้างโดย: 
น.ส. จุฑารัตน์ พุลี และ ครู วราภรณ์ สุขสายชล

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 289 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tar_kunakorn
  • น้ำตาลยาจิตร