ยุคสมัยประวัติศาสตร์

 

 

 

ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยแบ่งกว้างๆ ได้เป็น 2 สมัย คือ           
1.สมัยก่อนประวัติศาสตร์    เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการใช้ตัวอักษรบันทึกบอกเล่าเรื่องราว การศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีเป็นหลัก

ขอบคุณภาพจาก : http://img214.imageshack.us/img214/1781/35863623363436093627363aq8.jpg

สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งเป็น 2ยุคคือ ยุคหินกับ ยุคโลหะ แต่ละยุคแบ่งเป็นยุคย่อย ได้ดังนี้ 
1.ยุคหิน   (Stone  Age)
1) ยุคหินเก่า  ( Paleolithic  Period หรือ Old  Stone Age) 500,000-10,000  ปีมาแล้ว ใช้เครื่องมือหิน กะเทาะที่ ทำหยาบๆ  อาศัยตามถ้ำและเพิงผา  ล่าสัตว์ เก็บพืชผัก    ผลไม้เป็นอาหาร  ยังไม่มีการตั้ง ถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง

 

 

ขอบคุณภาพจาก : http://www.vitara4x4.com/webboard/photo/2008/19784541.jpg

2) ยุคหินกลาง  (Mesolithic  Period หรือ Middle  Stone Age ) ระหว่างประมาณ 10,000-6,000 ปีมา          

 

 

ขอบคุณภาพจาก : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/14/images/01.jpg

แล้ว  มนุษย์ยุคนี้ใช้ เครื่องมือหินกะเทาะที่ทำประณีตขึ้นและมีขนาดเล็กลง   ยังคงล่าสัตว์  เก็บพืช พรรณตามป่า

3) ยุคหินใหม่  ( Neolithic  Period  หรือ  New  Stone  Age)  6,000 – 4,000ปีมาแล้ว

 

 

ขอบคุณภาพจาก : http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2009/08/13/images/L0_news_img_68505_1.jpg

มนุษย์ยุคนี้ใช้เครื่องมือหินขัด  รู้จักเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  ทำเครื่องปั้นดินเผา  ทอผ้า  ทำเครื่องจักรสาน  ตั้งถิ่น ฐานในชุมชนขนาดเล็ก  มีผู้ปกครอง  มีการจัดพิธีศพ  มีการค้าขายแลกเปลี่ยนและติดต่อ  

2.ยุคโลหะ  (Metal  Age) แบ่งเป็น 2 ยุคย่อย

1) ยุคสำริด ( Bronze  Age )  4,000 - 2,500 ปีมาแล้ว  มนุษย์ยุคนี้รู้จักถลุงแร่และใช้ประโยชน์จาก สำริดซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก  มีการพัฒนาเทคนิค        การทอผ้าและทำเครื่อง ปั้นดินเผา  เป็นสังคม  เกษตรกรรม  ชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น           

2) ยุคเหล็ก (Iron  Age) 2,500 – 1,500  ปีมาแล้ว  มนุษย์รู้จักถลุงเหล็ก  และนำมาหล่อหรือตีเป็น เครื่องมือเครื่องใช้  เป็นสังคมเกษตรกรรมขนาดใหญ่ และกลายเป็นเมือง   

 

 

สร้างโดย: 
น.ส. จุฑารัตน์ พุลี และ ครู วราภรณ์ สุขสายชล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์