มธบ.รับศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2

           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) รับศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2
           หลักสูตรที่เปิดรับ
           ระดับปริญญาโท
           1.หลักสูตรภาษาไทย  14 หลักสูตร 
           -บริหารธุรกิจ
           -นิเทศศาสตร์
           -นิติศาสตร์
           -รัฐประศาสนศาสตร์
           -เทคโนโลยีสารสนเทศ
           -การจัดการความรู้
           -การจัดการทางวิศวกรรม
           -การจัดการเทคโนโลยีในอาคาร
           -เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
           -การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
           -เศรษฐศาสตร์ (Block Course)
           -การจัดการการศึกษา (Block Course)
           -การจัดการโทรคมนาคม (Block Course)
           -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม  (Block Course)
           2.หลักสูตรนานาชาติ  3 หลักสูตร  
           -Master of Business Administration (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
           -Master of Arts in Integrated Marketing Communications (สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ)
           -Master of Science in Business Informatics (สาขาวิชาสารสนเทศอัตโนมัติเชิงธุรกิจ)
           ระดับปริญญาเอก 
           1.หลักสูตรภาษาไทย  4 หลักสูตร  
           -บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
           -นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
           -นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
           -ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
           2.หลักสูตรนานาชาติ  2 หลักสูตร  
           -Doctor of Business Administration (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
           -Doctor of Philosophy in Business Informatics (สาขาวิชาสารสนเทศอัตโนมัติเชิงธุรกิจ)
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.หลักสูตรภาษาไทย 
           -พิจารณาจากเอกสารการสมัครและการสอบสัมภาษณ์  ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์ และการจัดการความรู้  ที่ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
           2.หลักสูตรนานาชาติ 
           -ใช้วิธีรับสมัครและคัดเลือกแบบสากล โดยพิจารณาเอกสารการสมัครเป็นสำคัญ และผู้สมัครต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี โดยผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ IELTS หรือ TOEFL
           เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตลอดปีการศึกษา
           สถานที่ติดต่อ  สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 570,  592  
http://www.dpu.ac.th/
           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104582  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนต่อหลังป.ตรี”นิตยสารเรียนรอบโลก www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 101 คน กำลังออนไลน์