ศิลปะการประพันธ์

วรรณศิลป์
 
1.การเล่นเสียง = การสรรคำให้มีเสียงสัมผัสทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

 ๐ การเส่นเสียงพยัญชนะ = การใช้สัมผัสพยัญชนะ หลายพยางค์ติดกัน
 
 ๐ การเล่นเสียงสระ = การใช้สัมผัสสระหลายพยางค์ติดๆกัน
    - สัมผัสนอก = ระหว่างวรรค
    - สัมผัสใน = ในวรรคเดียวกัน


2.การเล่นคำ = การสรรคำมาเรียงร้อยในคำประพันธ์
 ๐ การเล่นคำพ้อง = การนำคำพ้องมาใช้คู่กัน
 ๐ การเล่นคำซ้ำ = การนำคำเดียวมาซ้ำๆใกล้ๆกัน
 ๐ การเล่นคำเชิงถาม = การเรียงถ้อยคำเป็นประโยคเชิงถาม


3.การใช้ภาพพจน์ =  การใช้ถ้อยำเพื่อสร้างจินตภาพ ( ภาพในใจ )
 ๐ การเปรียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง( อุปมาโวหาร )
 ๐ การเปรียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ( อุปลักษณ์ )
 ๐ การสมมุติสิ่งไม่มีชีวิตให้เป็นนามธรรม ( บุคคลวัต )
 ๐ การเลียนเสียงธรรมชาติ

สร้างโดย: 
น.ส.ณัฐนิช มณีวรรณกุล และ ครู จิราวรรณ สังวรปทานสกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 15 คน และ ผู้เยี่ยมชม 371 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29380
  • sss29635
  • sss29405
  • sss29365
  • sss29504