เทศกาลที่น่ารู้ของชาวตะวันตก

รูปภาพของ admin

เทศกาลที่น่ารู้ของชาวตะวันตก

     Valentine's Day began over 1500 years ago in Rome, Italy. It was the day people believed birds got married. Now we celebrate Valentine's Day on February 14th. It is simetimes called  " Love Day" or " Sweet heart Day".Many people give candy or flowers on Valentine's Day. They also write Valentine's Day cards. Some people write sweet cards. ...

     Halloween is on October 31th . Many years ago people in England were afraid of bad ghosts. Because the winter is cold and dark, they believed the ghosts came with the winter. November is the first month of winter, so on the last day of October, they would make big fires on the mountains to scare away the ghosts. The colors of Halloween are black and orange. Black is the color of the bad ghosts and orange is the color of the fires. ...

     People celebrate Christmas on December 25th . Christmas is the birthday   of  Jesus. Jesus was born two thousand years ago in the village of Bethlehem. Bethlehem is now in Israel. Jesus's parents, Mary and Joseph,were poor people. They arrived in Berlehem the night Jesus was born . They  had no house to stay in , so Jesus was born in stable  ( a house for animal). There was a beautiful bright star in the sky  over the stable. Many  people saw  the star and came to  the stable to see the baby. They gave him  presents  so now  we give presents on Christmas. ...

     Easter is a very important day for all Christians. Christian believe that Jesus died on Friday, and  then on Sunday he came alive again. The Sunday that Jesus  came alive again is called Easter Sunday. Easter usually in April and always on the spring. Spring is the season  when everything comes alive after the cold winter.The snow melts into water,trees have new green leaves and the birds are chirping. Easter colors are the colors of spring: green, blue and pink. ...

      About three hundred years ago, the first English people came to America. They were called the pilgrims. In America, the pilgrims met the American Indians helped the  pilgrims and  showed them how to grow vegetables like corn and pumpkins. In the fall the pilgrims harvested their vegetables. They had a big party to thank you to God for their  new home in America and their food. The Indians came, and  they all ate together. They  had  turkey, corn, potatoes, and pumpkins. They ate and ate for three days. It was the first Thanksgiving. ...

 

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

สร้างโดย: 
ครูวราภรณ์ ศรีมุล โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์