ลักษณะและประเภทของแผ่นดินไหว

รูปภาพของ sss27401
ลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหว

        
ความสั่นสะเทือนของพื้นดินนั้นมีลักษณะการเคลื่อนตัวของอนุภาคหินหรือดิน แบบ
3 มิติ
คือสามารถวัดการเคลื่อนตัวในแนวระนาบของทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และแนวดิ่ง ทั้งนี้คลื่นแผ่นดินไหวสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน

2 แบบได้แก่ แบบวัดความเร็วของอนุภาคดินหรือหิน (Seismograph
) ซึ่งสามารถวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวเพื่อการกำหนดตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดิน
ไหว ขนาด เวลาเกิด ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของโลก ลักษณะของแนวรอยเลื่อน
กลไกการเกิดแผ่นดินไหว และแบบวัดอัตราเร่งของพื้นดินได้แก่
เครื่องวัดอัตราเร่งของพื้นดิน
(Accelerograph ) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว
ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

 

คลื่นแผ่นดินไหวแบ่งออกเป็น
2 ชนิดได้แก่

        คลื่นหลัก (Body Wave )เป็นคลื่นที่เดินทางอยู่ภายใต้โลก ได้แก่ คลื่น P อนุภาคของดินเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง
และคลื่น
S อนุภาคดินเคลื่อนที่ไปตามแนวระนาบ ทิศเหนือใต้
และตะวันออกตะวันตก ความยาวช่วงคลื่นหลักอยู่ระหว่าง
0.01-50 วินาที

        คลื่นผิวพื้น (Surface Wave) ได้แก่คลื่นเลิฟ (Love :LQ)
อนุภาคดินเคลื่อนที่ในแนวระนาบเหมือนการเคลื่อนที่ของงูเลื้อย
และคลื่น เรย์เลห์ (
Rayleigh :LR) อนุภาคของดินเคลื่อนที่เหมือนคลื่น
P แต่ ขณะเดียวกันมีการเคลื่อนตัวแบบย้อนกลับ
ความยาวช่วงคลื่นผิวพื้นประมาณ
10-350 วินาที

 

 

สร้างโดย: 
น.ส. อาริศรา จตุเทน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์