ชุดที่5

ชุดการอ่านที่ 5

                

 

 mad (แม็ด) บ้า ลุง , อา , น้า (ผู้ชาย) uncle (อัง ล) seven (เส น) เจ็ดเด็ด pick (พิค) dig (ดิก) ขุด หยุด stop (สท็อพ) of  (ออฟ) ของ มอง look (ลุค) cook (คุค) คนครัวกลัว fear (เฟีย) dear (เดีย) แพง แดง red (เร็ด) plate (พเลท) จาน อาหาร food (ฟูด)lose (ลูซ) หาย เวลาบ่าย afternoon (อาฟเทอะนูน) soon (สูน) ในไม่ช้า ราคา cost (คอสท) hot (ฮอท)ร้อน หล่อน she(ชี)    

 

 

 

 

เชิญเข้าสู่ชุดการอ่านคำศัพท์คำคล้องจองภาษาอังกฤษ

 ชุดการอ่านที่ 1  ชุดการอ่านที่ 6
 ชุดการอ่านที่ 2  ชุดการอ่านที่ 7
 ชุดการอ่านที่ 3  ชุดการอ่านที่ 8
 ชุดการอ่านที่ 4  ชุดการอ่านที่ 9
 ชุดการอ่านที่ 5  ชุดการอ่านที่ 10

    หน้าหลัก     เว็บอ้างอิง    คณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี