แรงคู่ควบ และโมเมนต์

 

แรงคู่ควบและโมเมนต์

วัตถุใด ๆ เมื่อมีแรงมากระทำย่อมต้องมีผลต่อแรงกระทำนั้น ถ้าผลรวมของแรงกระทำในทุกแนว เป็นศูนย์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวัตถุเป็นไปได้หลายทาง เช่น
แรงที่กระทำต่อกังหันน้ำหรือกังหันลม ทำให้กังหันหมุน และเรานำเอาหลักการนี้ไปใช้เป็นต้นกำลังในการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ แรงที่กระทำก่อให้เกิดการหมุนเรียกว่า โมเมนต์

ถ้าแรง F1, F2, F3 กระทำต่อวัตถุ A ถ้าผลรวมของแรงทั้งสามที่พบกันที่จุด 0 มีผลทำให้เกิดแรง ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 0 วัตถุนั้นจะอยู่กับที่ เสมือนไม่มีแรงมากระทำ แต่ถ้าผลรวมของแรงที่มากระทำไม่เป็นศูนย์ วัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงผลลัพธ์นั้น

ถ้าวัตถุ B มีแรง F1 และ F2 กระทำในทิศทางขนานกัน ถึงแม้ว่า F1 และ F2 จะมีขนาดเท่ากัน ก่อให้เกิดผลรวมในแรงแกน x เป็น 0 วัตถุนี้จะหมุนทั้งนี้เกิดจากโมเมนต์ของแรงไม่เป็นศูนย์
ถ้ามีแรงสองแรง F1 และ F2 มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม และกระทำในแนวขนานกัน จะก่อให้เกิดโมเมนต์ เราเรียกแรงนี้ว่า แรงคู่ควบ
โมเมนต์ของแรงคู่ควบมีค่าเท่ากับแรงคูณกับระยะทาง ระหว่างแรงทั้งสองที่ขนานกัน

ดังนั้นโมเมนต์แรงคู่ควบ = F1 * D

 

ทฤษฎีของแรงคู่ควบ
  1. ผลบวกตามพีชคณิตของโมเมนต์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุ ซึ่งทำให้เกิดแรงคู่ควบคู่หนึ่งรอบจุดใด ๆ ในระนาบเดียวกัน ย่อมเป็นจำนวนค่าคงที่ และจะมีค่าเท่ากับโมเมนต์ของแรงคู่ควบนั้น
  2. แรงคู่ควบ 2 คู่ หรือมากกว่า มากระทำรวมกันบนวัตถุชิ้นหนึ่งในระนาบเดียวกัน ส่งผลให้มีโมเมนต์รวมหมุนทวนเข็มนาฬิกา เท่ากับตามเข็ม วัตถุจะไม่หมุน จะทำให้ผลของโมเมนต์ของแรงคู่ควบเป็น 0
  3. แรงคู่ควบหลายคู่มากระทำร่วมกันบนวัตถุชิ้นหนึ่ง ในระนาบเดียวกัน จะสามารถแทนได้โดยแรงคู่ควบคู่หนึ่ง ซึ่งมีโมเมนต์เท่ากับผลบวกของโมเมนต์ของแรงคู่ควบเหล่านั้น

สร้างโดย: 
นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์