กิจกรรมนันทนาการการดนตรีและร้องเพลง (Music and Singing)

รูปภาพของ silverrose

ทักทาย

     ดนตรีเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสาร  หรือถ่ายทอดความรู้สึกของมวลมนุษยชาติ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน บุคคล ชุมชน คุ้นเคยกับดนตรี  ทั้งในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  การแสดงออกแห่งตน การท้าทาย การแสดงความสามารถขั้นสูงสุดที่บุคคลจะพึงกระทำได้ ดนตรีเป็นการระบายอารมณ์ เป็นการผ่อนคลายความเครียดขณะทำงาน  หรือเวลาว่าง กล่าวโดยสรุป ดนตรีเป็นนันทนาการที่ต้องมีควบคู่กับสังคม  เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน มีบทบาทต่อบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

     ประเภทของดนตรี จำแนกตามลักษณะการเข้าร่วม ดังนี้คือ
          1. การร้องเพลง เช่น เพลงไทย  สากล  เพลงโอเปร่า  เพลงคลาสสิก เป็นต้น
          2. การเล่นดนตรี เช่น เครื่องสาย  กีตาร์  เปียโน  ไวโอลิน  เป็นต้น
          3. การฟังดนตรี เช่น คอนเสิร์ต  ซิมโฟนี  เครื่องสาย  เป็นต้น
          4. เพลงประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะ เช่น เพลงพื้นเมือง  รำวง  เป็นต้น
          5. การสร้างสรรค์ทางดนตรี เช่น การแต่งเพลง เนื้อร้อง ทำนอง การประดิษฐ์อุปกรณ์ดนตรี เป็นต้น
          6. กิจกรรมดนตรีแบบผสม เช่น การเต้นรำพื้นเมือง  ระบำบัลเล่ต์  ละครเพลงโอเปร่า                เทศกาลดนตรี  เป็นต้น

     รูปแบบการจัดกิจกรรม  
          1.  ดนตรีสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น โรงเรียนสอนดนตรี ดนตรีสำหรับเยาวชน การศึกษาการเล่นและฟังดนตรี  เป็นต้น
          2.  ดนตรีสำหรับประชาชน การจัดสวัสดิการดนตรีสำหรับประชาชนทั่วไป เช่น ศูนย์สังคีต สังคีตศาลา  ศูนย์วัฒนธรรมหรือคอนเสิร์ตเพื่อธุรกิจการบันเทิง ผับ ดิสโก คลับ สโมสร ห้องอาหาร ภัตตาคาร เป็นต้น
          3.  ดนตรีสำหรับวัยสูงอายุ  เพื่อบริการแก่ประชากรสูงอายุ  ซึ่งมีความต้องการและสนใจในกิจกรรมดนตรีที่แตกต่างออกไป
          4.  ดนตรีสำหรับประชากรกลุ่มพิเศษ เช่น คนพิการ  บุคคลด้อยโอกาส  กลุ่มเยาวชน  และกลุ่ม พฤติกรรมเบี่ยงเบน

สร้างโดย: 
อังศุธร ซึมโรจน์ประเสริฐ และ นาย สมาน ถวิลกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์