ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ TryScience Camp

ไอบีเอ็ม จับมือ อพวช. จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ TryScience Camp ด้วยคอนเซ็ปต์นำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ออนไลน์แห่งแรกของโลก www.TryScience.org ที่พัฒนาโดยไอบีเอ็มมาเปิดแคมป์ทำการทดลองจริง หวังกระตุ้นเด็กไทยให้สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับแรงงานแห่งอนาคต นำร่องจัดแคมป์ให้นักเรียนประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก่อนขยายความร่วมมือในอนาคต

นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของไอบีเอ็มคือการใช้ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและความรู้จากบุคลากรของเรา ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างแรงงานเพื่อป้อนตลาดไอทีรวมถึงภาคธุรกิจอื่นในศตวรรษที่ 21 (Workforce for 21st Century) โดยปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์อย่างมาก ไอบีเอ็มจึงมุ่งเน้นการนำเสนอการศึกษาในรูปแบบใหม่ (Reinventing education for new economy) โดยได้ร่วมมือกับ อพวช. จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ หรือ TryScience Camp ที่นำแนวคิดมาจากโครงการ TryScience ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์แห่งแรกของโลก ภายใต้ความร่วมมือของไอบีเอ็ม และสถาบันวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กว่า 600 แห่งทั่วโลก รวมถึง อพวช. ได้ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้จากนิทรรศการวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเวบไซต์ www.TryScience.org

โดยโครงการ TryScience Camp ครั้งนี้ เป็นรูปแบบของค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ที่ใช้เวลาหนึ่งวันเต็ม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กนักเรียนในประถมศึกษาตอนปลาย (อายุ 8-12) ปี ในช่วงเช้านักเรียนจะได้รับการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ รวมถึงการทดลองวิทยาศาสตร์ผ่านเวบไซต์ของโครงการ TryScience และในช่วงบ่ายจะเป็นเวิร์คช็อปการทดลองวิทยาศาสตร์จริง โดยมีนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 28-29 พ.ย. 52 ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานไอบีเอ็มร่วมเป็นอาสาสมัครเป็นพี่เลี้ยงช่วยทำการทดลองด้วย

ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ TryScience Camp ร่วมกับไอบีเอ็มว่า หนึ่งในวิสัยทัศน์ของ อพวช. คือการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนรักและสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น คือ การสร้างสิ่งแวดล้อมและสื่อที่ทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียน อพวช. จึงรู้สึกยินดีมากที่ได้จัดโครงการ TryScience Camp ร่วมกับไอบีเอ็ม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในเยาวชนได้เข้าถึงและรู้จักสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และยังเป็นสื่อที่กระตุ้นให้เด็กสามารถนำไปพัฒนาเป็นกิจกรรม เกิดการสังเกต ทดลอง เรามั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กๆ และทำให้เด็กหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา อพวช. และไอบีเอ็ม ได้ร่วมกันจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการนำร่อง ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนและครูผู้สอนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ได้เริ่มแนะนำโครงการ TryScience ให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างการเรียนวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ในห้องเรียน รวมถึงการบริจาคตู้นิทรรศการ TryScience Kiosk ให้แก่หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

เราเชื่อมั่นว่าการจัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งสองหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตเรายังมีแผนงานที่จะร่วมมือกับ อพวช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ TryScience Camp ให้แก่โรงเรียนในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนายธันวา กล่าว

สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ TryScience Camp สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด โทร. 02-273-4633 รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการช่วยเหลือสังคมของไอบีเอ็ม เข้าดูได้ที่ http://www.ibm.com/ibm/ibmgives

เกี่ยวกับโครงการ TryScience

Tryscience เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระดับโลกแห่งแรกที่ไอบีเอ็มได้รวบรวมมาจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดกว่า 600 แห่งทั่วโลก ภายใต้เวบไซต์ www.TryScience.org ซึ่งจะประกอบไปด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์ พร้อมคู่มือการทดลองวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ที่สามารถนำมาทำทดลองในห้องเรียนได้จริง รวมไปถึงเกมมัลติมีเดียเด็กนักเรียนสามารถทำการทดลองผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทันที ภายใน www.TryScience.org แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ Adventure: การสำรวจและผจญภัยในรูปแบบอินเทอร์แรคทีฟ, Experiments: กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่รวบรวมจากทั่วโลก, Field Trip: เยี่ยมชมนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก, Curious: การทดสอบและสืบเสาะเรื่องราวต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ Live Cams: ภาพถ่ายทอดสดจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ TryScience เข้าดูได้ที่ http://www.TryScience.org


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์