ของเล่นพื้นบ้าน ลูกข่าง

รูปภาพของ pcc02797

ลูกข่าง

เป็นของเล่นเด็กไทย ที่นิยมเล่นมาต