การประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 3

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย และสาขาวิชาฟิสิกส์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศจัด  “การประกวดโครงการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์” ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2552

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการบริหารสถาบัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  และนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย เปิดเผยว่า “ฟิสิกส์เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญมากแขนงหนึ่ง ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เห็นได้จากรายงานของโครงการวิจัยนำร่องเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานภาพวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ  จำนวน 8 แห่ง ที่สนับสนุนการวิจัย พบว่าประเทศไทยยังมีจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่พอใจ ดังนั้นทางคณะกรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทยจึงมีมติให้มีการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ (senior project) ในระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยโครงงานที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล”

การจัดการประกวดโครงการครั้งนี้มีขึ้นสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีการทำวิจัยอย่างมีระเบียบและมีการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นทั้งอาจารย์และนักศึกษาในการขวนขวายหาความรู้และทักษะผ่านการทำโครงงานค้นคว้าอิสระ

ส่วนรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดโครงการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์นั้นคือ
 รางวัลชนะเลิศ :
• ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
• ผู้ชนะเลิศ ได้ร่วมนำเสนอผลงาน และรับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ในการประชุม Siam Physics Congress 2010 (SPC2010) เดือนมีนาคม 2553
• อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้ชนะเลิศรับมอบประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมSPC2010
รางวัลรองชนะเลิศ :
• รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย :
• รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,500 บาท

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2552 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2553 และประกาศผลการประกวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.slri.or.th 


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ watta.ryo@gmail.com

 

 

 

 

 


       


             

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์