การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

เทคนิคการทำ CPR
 
1. การกดหน้าอกให้เร็วขึ้น

          ได้มีงานวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าการกดหน้าอกให้เร็วขึ้น(>100 ครั้ง/นาที)ไม่ว่าจะด้วยมือหรือด้วยเครื่องช่วยจะเป็นผลดีกว่าการกดหน้าอกในอัตราปกติหรือไม่1–4ข้อมูลที่ได้มามีค่อนข้างจำกัดและผลที่ได้ค่อนข้างเปะปะไปคนละทางในงานวิจัยทางคลินิกรายการหนึ่งพบว่าการกดหน้าอกเร็ว(120 ครั้งต่อนาที)ทำให้มีhemodynamicsดีขึ้นมากกว่าการกดหน้าอกแบบมาตรฐาน(LOE 4)5ดังนั้นอาจพิจารณาใช้เทคนิคการกดหน้าอกเร็วก็ได้ถ้ามีผู้ปฏิบัติการช่วยชีวิตที่ได้รับการฝึกอบรมมาดีแต่ยังไม่มีหลักฐานมากพอถึงขั้นจะสนับสนุนให้ทำหรือคัดค้านการใช้เทคนิคนี้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ(Class Indeterminate).

 

2. Open-Chest CPR

           ไม่เคยมีงานวิจัยเปรียบเทียบว่าการทำช่วยชีวิตด้วยการผ่าตัดเปิดเข้าไปในทรวงอกเพื่อบีบหัวใจโดยตรง(open-chestCPR)ได้ผลดีกว่าการทำCPRแบบมาตรฐานหรือไม่ได้มีการทบทวนการวิจัยในคน4รายการในจำนวนนี้2รายการเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดหัวใจ(LOE46;LOE57)อีก2รายการเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล(LOE48;LOE59)พบว่าการทำopen-chestCPRทำให้ได้coronaryperfusionpressureดีขึ้น9และอัตรากลับมามีการไหลเวียนเลือดได้เอง(ROSC)สูงขึ้น8ควรทำopen-chestCPRในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกใหม่ที่เกิดหัวใจหยุดเต้นหรือเมื่อทรวงอกหรือช่องท้องของผู้ป่วยกำลังเปิดอยู่แล้ว(เช่นระหว่างทำผ่าตัดแก้ไขtrauma)(Class IIa)รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขณะเกิดการบาดเจ็บโปรดอ่านในบทที่10

 

สร้างโดย: 
NIGHTLIFE