การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

2. อุปกรณ์ช่วยการไหลเวียนเลือด
2.1 เครื่องกดหน้าอก
 

         การช่วยชีวิตด้วยเครื่องกดหน้าอก(activecompression-decompressionCPRACD-CPR)อาศัยเครื่องมือที่มีกลไกsuctioncup คอยดูดผนังหน้าอกขึ้นในจังหวะหยุดกด(decompression)ทั้งนี้เป็นการออกแบบบนความเชื่อที่ว่าถ้าลดความดันในช่องอกในจังหวะหยุดกดลงได้ก็จะทำให้เลือดไหลกลับเข้าหัวใจได้มากขึ้นแต่ณขณะนี้ยังไม่มีเครื่องACD-CPRรุ่นใดได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยา
(FDA)ของสหรัฐอเมริกาเลยผลการใช้เครื่องACD-CPRออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างในงานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่าง4รายการ(LOE127,28;LOE
229,30)พบว่าACD-CPRทำให้ได้อัตรารอดชีวิตระยะยาวสูงกว่าเมื่อทำCPRแบบมาตรฐานทั้งนี้เป็นการทำภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ปฏิบัติการช่วยชีวิตได้รับการฝึกอบรมอย่างดีแล้วทั้งในสถานการณ์นอกโรงพยาบาล27,28และในโรงพยาบาล29,30ในงานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างอื่นๆอีก5 รายการ(LOE131–34;LOE235)กลับพบว่าผลไม่แตกต่างไปจากวิธีCPRมาตรฐานในงานวิจัยทางคลินิกอีก4รายการ(LOE3)30,36–38พบว่า ACD-CPRทำให้ได้ hemodynamicsดีกว่าการใช้วิธีCPRมาตรฐานและใน1งานวิจัยคลินิก(LOE3)39พบว่าhemodynamicไม่แตกต่างกันการฝึกอบรมถี่ๆดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มีประสิทธิผลดี28การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยแบบmeta-analysisจำนวน10 รายการซึ่งมีผู้ป่วยรวม4,162คนในสถานการณ์นอกโรงพยาบาล(LOE1)40และอีกรายการหนึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจาก2งานวิจัยในสถานการณ์ในโรงพยาบาล(คนไข้826คน)40สรุปว่าการใช้ACD-CPRได้อัตราการรอดชีวิตในระยะสั้นและระยะยาวไม่แตกต่างจากการทำCPRแบบมาตรฐานในกรณีนอกโรงพยาบาลยังพบว่ากลุ่มACD-CPRผู้รอดชีวิตมีneurologicoutcomeแย่กว่ากลุ่มที่ทำCPRแบบมาตรฐานแต่เป็นความแตกต่างที่ไม่มีนัยสำคัญในงานวิจัยขนาดเล็กอีก1รายงานพบว่ามีอุบัติการณ์ของกระดูกหน้าอกหักในกลุ่มที่ใช้ACD-CPR41จึงอาจพิจารณาใช้ACD-CPRในโรงพยาบาลได้ถ้ามีผู้ปฏิบัติการที่ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ(Class IIb)ยังไม่มีข้อมูลพอที่จะสนับสนุนหรือคัดค้านการใช้ACD-CPRในสถานการณ์นอกโรงพยาบาล(ClassIndeterminate).

 

 

2.2 เครื่อง impedance threshold device (ITD)

 

       เครื่องimpedancethresholddevice(ITD)เป็นลิ้นที่คอยจำกัดให้ลมเข้าไปในปอดในช่วงจังหวะหยุดกดหน้าอก(ซึ่งเป็นช่วงที่หน้าอกเด้งกลับที่เดิม)ได้น้อยกว่าเดิมเพื่อลดความดันในช่องอกอันจะทำให้มีเลือดไหลกลับเข้าหัวใจมากขึ้นในระยะแรกงานวิจัยเลือกใช้ITD ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีcuffที่ได้รับการช่วยหายใจโดยวิธีใช้bagร่วมกับการใช้เครื่องACD-CPR.42–44เชื่อว่าITDและACDออกฤทธิ์ช่วยกันในการเพิ่มvenousreturn(decompression)ในรายงานเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการใช้ลิ้นITDกับการทำCPRแบบมาตรฐาน45,46ที่ช่วยหายใจผ่านท่อช่วยหายใจหรือfacemaskได้ผลบ่งชี้ว่าเมื่อใช้ITDกับfacemaskอาจลดความดันในหลอดลมได้เช่นเดียวกับการใช้ITDกับท่อช่วยหายใจหากผู้ปฏิบัติการประกบfacemaskคร่อมปากและจมูกได้แน่นพอ43,45,46ในการวิจัยแบบสุ่มตัวอย่าง2รายการ(LOE1)44,4745ในอีกงานวิจัยทางคลินิกอีกรายการหนึ่งพบว่าเมื่อเพิ่มลิ้นITDในการทำCPRมาตรฐานทำให้hemodynamicsดีขึ้น(LOE2).46แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่าITDเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในระยะยาวการใช้ITDเป็นอุปกรณ์ช่วยโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมให้ใช้เป็นจะช่วยให้hemodynamicparametersและอัตราการกลับมีการไหลเวียนเลือดได้เองดีขึ้น(ClassIIa) กับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เกิดหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล610คนพบว่าหากใช้ACD-CPRร่วมกับลิ้นITDจะทำให้อัตราการกลับมามีการไหลเวียนเลือดได้เองและอัตราการรอดชีวิตใน24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทำCPRแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียวงานวิจัยสุ่มตัวอย่างในผู้ป่วยผู้ใหญ่230คนที่ใช้ลิ้นITDระหว่างทำCPRแบบมาตรฐานในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น(เฉพาะที่มีpulselesselectricalactivity)ในสถานการณ์นอกโรงพยาบาลพบว่าอัตราการต้องเข้ารับการรักษาในไอ.ซี.ยู.ลดลงและอัตรารอดชีวิตใน24ชั่วโมงเพิ่มขึ้น(LOE2)

 

สร้างโดย: 
NIGHTLIFE

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์