การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

2. อุปกรณ์ช่วยการไหลเวียนเลือด
2.1 เครื่องกดหน้าอก
 

         การช่วยชีวิตด้วยเครื่องกดหน้าอก(activecompression-decompressionCPRACD-CPR)อาศัยเครื่องมือที่มีกลไกsuctioncup คอยดูดผนังหน้าอกขึ้นในจังหวะหยุดกด(decompression)ทั้งนี้เป็นการออกแบบบนความเชื่อที่ว่าถ้าลดความดันในช่องอกในจังหวะหยุดกดลงได้ก็จะทำให้เลือดไหลกลับเข้าหัวใจได้มากขึ้นแต่ณขณะนี้ยังไม่มีเครื่องACD-CPRรุ่นใดได้รับอนุมั