ภาวะโภชนาการ

SmileภาวะโภชนาการSmile

                              ภาวะโภชนาการ (nutritional status) หมายถึง สภาวะของร่างกายในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
               บริโภคอาหาร ซึ่งแบ่งเป็นภาวะโภชนาการที่ไม่ดีและภาวะโภชนาการที่ดี ดังนี้
                              ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง สภาพของร่างกายที่เกิดจากการได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ คือ
               มีสารอาหารครบถ้วน และมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
                              ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือทุพโภชนาการ (malnutrition) หมายถึง สภาพของร่างกายที่เกิดจาก
               การได้รับอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบ และปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มีผลทำให้เกิด
               ความผิดปกติขึ้นได้
                              สาเหตุที่ทำให้ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
                              1.เกิดจากการบริโภคโดยตรง เช่น การบริโภคอาหารน้อยไม่พอ อาจเนื่องมาจากอาหารมีจำกัด หรือ
               เพราะมีความยากจน เศรษฐกิจไม่ดีหรือ ลัทธิประเพณี ความนิยม ความเคยชินหรือแม้แต่นิสัยการบริโภค
               การอบรมที่ได้รับถ่ายทอดกัน ทำให้บริโภคอาหารที่ด้อยในทางคุณค่าทางโภชนาการ หรืออาจเป็นเพราะ
               อาหารมีจำกัดทั้งชนิดและจำนวนทำให้เกิดการขาดแคลนในการที่จะนำมาบริโภคอย่างเพียงพอ
                              2.เกิดจากสภาพทางด้านร่างกายของผู้บริโภค เช่น การเคี้ยว การกลืน การย่อย การซึมผ่านและ การ
               ใช้ประโยชน์ของสารอาหารในร่างกาย รวมทั้งโรคต่างๆ ที่อาจเกิดแก่อวัยวะของระบบการย่อย ระบบขับถ่าย
               ระบบประสาท บางโรคทำให้เบื่ออาหารหรือร่างกายบางคนแพ้อาหาร แต่ในบุคคลบางกลุ่มพบว่า
               มีสภาพต้องการอาหารมากกว่าปกติ เช่น หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร หรือ ผู้ประกอบงานหนัก อย่างเช่น
               กรรมกรแบกหามต่างๆ เป็นต้น
                              อย่างไรก็ตามภาวะโภชนาการย่อมมีความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
               ของประชากรของประเทศชาติโดยเฉพาะภาวะโภชนาการที่ไม่ดีหรือทุพโภชนาการที่เกิดจากการได้รับอาหาร
               ที่มีสารอาหารไม่ครบและปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีผลทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นย่อมเป็น
               ภาระทั้งต่อครอบครัวและสังคมตามมาด้วยดังนั้นในลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงภาวะทุพโภชนาการที่เกิดจาก
               การขาดสารอาหารต่างๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
 

       Embarassedโรคอ้วนEmbarassed


           Surprised โรคอ้วนเกิดจากหลายสาเหตุ

โรคอ้วนอาจเป็นกรรมพันธุ์คืออ้วนง่าย ต้องควบคุมน้ำหนักตลอดเวลา เกิดจากความเครียด แล้วหาทางระบายออก โดยการกินแก้กลุ้ม เกิดจากอาการอกหัก ผิดหวัง แล้วหันมากินเพื่อประชด เพื่อให้ลืมเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่อยากจดจำ การจะทำให้อ้วนนั้นมั้นง่าย แต่เมื่อเราอ้วนแล้วจะเกิดผลเสียต่อเรามากมายอย่างที่เราอาจคิดไม่ถึงเลยทีเดียว

           Surprised โรคที่เกิดจากโรคอ้วน

   1. เบาหวาน
โรคเบาหวานมี 2 ชนิด คือ เบาหวานชนิดกรรมพันธุ์ต้องฉีดอินซูลิน ควบคุมอาหารตลอดเวลา และเบาหวานที่เกิดจากโรคอ้วน การตั้งครรภ์ ดังนั้นคนท้องที่เป็นเบาหวานต้องควบคุมอาหารเพื่อควบคุมอาหารเพื่อไม่ให้มีปริมาณน้ำตาลอยู่ในเลือดมากเกินไป น้ำตาลในเลือดที่กล่าวถึงนี้ คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งเกิดจากคาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่ในอาหารจำพวกแป้ง ข้าว ที่เรากินเข้าไป

   2. ความดันโลหิตสูง
เกิดจากความเครียด และโรคอ้วนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เกิดได้อย่างไร? หากเราอ้วน มีไขมันและโคเลสเตอรอลสูง พวกไขมันต่างๆ เหล่านี้จะเกาะติดอยู่ตามเส้นเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก และจะทำให้เกิดโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นจงระวังเรื่องอาหารการกินให้มาก ไม่อย่างนั้นแล้วภาวะหัวใตโตอาจตามมาอีกโรคหนึ่ง ซึ่งโอกาสในการเกิดโรคนี้จะเกิดกับ ผู้ชายเป็นส่วนมาก

   3. ภาวะหัวใจโต
ภาวะหัวใจโตไม่ใช่โรค แต่เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำให้หายใจลำบาก หัวใจวาย นอนราบไม่ได้ เกิดอาการบวมไปทั้งตัว

   4. ปวดหลัง เส้นเลือดขอด
เกิดจากขาดการออกกำลังกาย ซึ่งมีเหตุผลต่างๆ กันไปในแต่ละคน ที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนโดยตรงคือ มีน้ำหนักมากเกินไป ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่เต็มที่ เกิดอาการปวดเมื่อย และไม่มีแรงเนื่องจากร่างกายต้องรับน้ำหนักที่เกิดจากการเต้น หรือวิ่ง มากกว่าปกติซึ่งเดิมก็หนักมากอยู่แล้ว หากเราสามารถ ลดความอ้วนลง ก็จะสามารถออกกำลังกายได้โดยไม่ลำบากมากนัก

   5. ภาวะการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ
พบมากในคนที่เป็นโรคอ้วน มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานสูง เนื่องจากเวลานอนกล้ามเนื้อที่คอซึ่งอ่อนแรงจากความอ้วนของเราจะไปกดทับทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออกเป็นพักๆ ซึ่งหากเป็นมากๆ เข้าอาจเกิดอาการลิ้นจุกอกตายได้ นอกจากนี้ ยังอาจทำให้เกิดเสียงกรน ซึ่งดังผิดปกติ เนื่องจากหายใจไม่ค่อยสะดวก ทำให้เกิดความรำคาญแก่คนรอบข้าง และทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเครียด ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ขึ้นมาได้เช่นกัน

จะเห็นได้ว่า โรคอ้วนนำแต่โรคร้ายๆ เข้ามาสู่ชีวิตของเราทั้งนั้น นี่ยังไม่รวมทั้งการเข้าสังคมของคนอ้วนเลย ซึ่งคนอ้วนมักจะถูกมองว่าเป็นตัวตลก เป็นเป้าสายตาของคนอื่นทั่วไปที่มองเราอย่างสมเพช ขบขัน บางคนถึงกับแสดงท่าทีรังเกียจ และหัวเราะเยาะใส่เราอย่างไม่เกรงใจ ทำให้คนอ้วน เกิดอาการขาดความมั่นใจที่จะเข้าสังคม เก็บตัวเพื่อไม่ให้ใครเห็น ทั้งที่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลย เราต้องการมีสังคม มีเพื่อนเหมือนคนทั่วไป จริงไหมคะ ถงแม้ว่าปัจจุบัน คนอ้วนจะมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เช่นมีดาราอ้วนๆ มีการประกวดธิดาช้าง แต่นั่นเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจหรือเปล่า การที่คนอ้วนต้องมารับบทบาทเป็นตัวตลก เพื่อให้ได้รับการยอมรับในสังคม เป็นสิ่งที่เรารับได้หรือเปล่า?

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงเรื่องเครื่องแต่งกายที่หายาก เพราะตลาดไม่ค่อยรองรับขนาดเสื้อผ้าที่ใหญ่เกินกว่ามาตรฐานมาก ทำให้คนอ้วนนั้นหาเสื้อผ้า ใส่ยาก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อ กระโปรง กางเกง รองเท้า รวมไปถึงชุดชั้นใน ซึ่งเราต้องขวนขวายหากันอย่างยากลำบาก และหาซื้อในราคาที่แพงกว่า เครื่องแต่งกายธรรมดาทั่วไปเกือบเท่าตัว คนอ้วนมีข้อจำกัดในการแต่งตัวมากกว่าคนทั่วไปหลายร้อยเท่า ใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้ เพราะน้ำหนักตัวเรามาก ถ้าใส่เสื้อผ้ารัดรูป สายเดี่ยว ตามแฟชั่นก็จะเป็นการโชว์เนื้อหนังส่วนเกินที่ไม่น่าดูเสียเปล่าๆ ซึ่งถึงจะมีคนใจกล้าซื้อหามาใส่ แต่คุณคิดหรือว่า ใส่แล้วคนอื่นจะไม่แอบหัวเราะเยาะคุณ?


*ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคอ้วน
*ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรคอ้วน
*โรคอ้วน ภาวะที่ไม่พึงปรารถนา
*ไม่อ้วนเอาเท่าไร

ยาลดความอ้วนตัวใหม่ กินยาปลอดภัยแน่หรือ?
รวมรวมหัวข้อเกี่ยวกับโรคอ้วนและการดูแลรักษาสุขภาพ
ลดความอ้วนใช่ต้องอดอาหาร เสอนแนวทางใหม่ในการลดความอ้วนโดยการนั่งสมาธิ

มาถึงตอนนี้ คุณตัดสินใจได้แล้วหรือยัง ว่าจะสลัดความอ้วนทิ้งไปเสีย? โรคอ้วนเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายนานาชนิด เป็นสิ่งที่ทำลายความเชื่อมั่น และความมั่นใจในตัวเองของเราไปเกือบหมด ทั้งที่เราเป็นคนมีความสามารถแต่กลับต้องเก็บกักเอาไว้ เพราะขาดความมั่นใจในการแสดงออก

ที่มา  http://202.28.120.99/learn/health_sci/lesson3/page3_7.html

        http://www.nomorefat.cjb.net/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์