อารมณ์ทางเพศและการจัดการที่เหมาะสม

       อารมณ์เพศเป็นเพียงอารมณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้ แต่ถ้าหากไม่รู้จักจัดการกับอารมณ์เพศ
 แล้ว ก็อาจจะทำให้เกิด   การกระทำที่ไม่ถูกต้อง   อาจก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นดังนั้น
 นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศอย่างเหมาะสม ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เพศซึ่งการ
 จัดการกับอารมณ์เพศอาจแบ่งตามความรุนแรงได้เป็น3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 การควบคุมอารมณ์ทางเพศ อาจทำได้ 2 วิธี คือ  

                         
1.  การควบคุมจิตใจตนเอง  พยายามข่มใจตนเอง  มิให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้
หรือถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศ ก็ให้พยายามข่มใจไว้ไม่ให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เพื่อให้
อารมณ์ทางเพศค่อยๆ ลดลงจนสู่สภาพอารมณ์ที่ปกติ

2.  การหลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้า  สิ่งเร้าภายนอกที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศหรือยั่วกิเลส
ย่อมทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ ดังนั้น การตัดไฟเสียแต่ต้นลม คือหลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้า
เหล่านั้นเสียก็จะช่วยให้ไม่เกิดอารมณ์ได้ เช่น ไม่ดูสื่อลามกต่างๆ

ระดับที่ 2  การเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศ

ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศจนไม่อาจควบคุมได้ควรใช้วิธีการเบี่ยงเบนเปลี่ยนให้ไปสนใจในสิ่งอื่น
แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ทางเพศเช่น ไปออกกำลังกาย ประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
ให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ไปทำงานต่างๆเพื่อให้จิตใจมุ่งที่งาน

ระดับที่ 3  การปลดปล่อยหรือระบายอารมณ์ทางเพศ     

   ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศระดับมากจนเบี่ยงเบนไม่ได้ หรือสถานการณ์นั้นอาจทำให้ไม่มี
โอกาสเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศก็อาจปลดปล่อย หรือระบายอารมณ์ทางเพศด้วยวิธี
การที่เหมาะสมกับสภาพของวัยรุ่นซึ่งเป็นนักเรียนโดยทำได้ 2 ประการ คือ

1.  โดยการฝันนั่นก็คือการฝันเปียก(Wet Dream)ในเพศชาย ซึ่งการฝันนี้เรา
ไม่สามารถบังคับให้ฝันหรือไม่ให้ฝันได้ แต่จะเกิดขึ้นเองเมื่อเราสนใจหรือมีความรู้สึก
ในทางเพศมากจนเกินไปหรืออาจเกิดการสะสมของน้ำอสุจิมีมากจนล้นถุงเก็บน้ำอสุจิ
ธรรมชาติก็จะระบายน้ำอสุจิออกมาโดยการให้ฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศจนถึงจุดสุดยอด
และมีการหลั่งน้ำอสุจิออกมา

2. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการช่วยเหลือตัวเอง(Masturbation)
ทำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งผู้ชายแทบทุกคนมักมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ แต่ผู้หญิงนั้นมีเป็นบางคน
ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเราเมื่อเกิดอารมณ์
ทางเพศจนหยุดยั้งไม่ได้ เพราะการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
แต่ไม่ควรกระทำบ่อยนัก

 

   

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 464 คน กำลังออนไลน์