อารมณ์ทางเพศและการจัดการที่เหมาะสม

       อารมณ์เพศเป็นเพียงอารมณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้ แต่ถ้าหากไม่รู้จักจัดการกับอารมณ์เพศ
 แล้ว ก็อาจจะทำให้เกิด   การกระทำที่ไม่ถูกต้อง   อาจก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นดังนั้น
 นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศอย่างเหมาะสม ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เพศซึ่งการ
 จัดการกับอารมณ์เพศอาจแบ่งตามความรุนแรงได้เป็น3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 การควบคุมอารมณ์ทางเพศ อาจทำได้ 2 วิธี คือ  

                         
1.  การควบคุมจิตใจตนเอง  พยายามข่มใจตนเอง  มิให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้
หรือถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศ ก็ให้พยายามข่มใจไว้ไม่ให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เพื่อให้
อารมณ์ทางเพศค่อยๆ ลดลงจนสู่สภาพอารมณ์ที่ปกติ

2.  การหลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้า  สิ่งเร้าภายนอกที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศหรือยั่วกิเลส
ย่อมทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ ดังนั้น การตัดไฟเสียแต่ต้นลม คือหลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้า
เหล่านั้นเสียก็จะช่วยให้ไม่เกิดอารมณ์ได้ เช่น ไม่ดูสื่อลามกต่างๆ

ระดับที่ 2  การเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศ

ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศจนไม่อาจควบคุมได้ควรใช้วิธีการเบี่ยงเบนเปลี่ยนให้ไปสนใจในสิ่งอื่น
แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ทางเพศเช่น ไปออกกำลังกาย ประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
ให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ไปทำงานต่างๆเพื่อให้จิตใจมุ่งที่งาน

ระดับที่ 3  การปลดปล่อยหรือระบายอารมณ์ทางเพศ     

   ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศระดับมากจนเบี่ยงเบนไม่ได้ หรือสถานการณ์นั้นอาจทำให้ไม่มี
โอกาสเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศก็อาจปลดปล่อย หรือระบายอารมณ์ทางเพศด้วยวิธี
การที่เหมาะสมกับสภาพของวัยรุ่นซึ่งเป็นนักเรียนโดยทำได้ 2 ประการ คือ

1.  โดยการฝันนั่นก็คือการฝันเปียก(Wet Dream)ในเพศชาย ซึ่งการฝันนี้เรา
ไม่สามารถบังคับให้ฝันหรือไม่ให้ฝันได้ แต่จะเกิดขึ้นเองเมื่อเราสนใจหรือมีความรู้สึก
ในทางเพศมากจนเกินไปหรืออาจเกิดการสะสมของน้ำอสุจิมีมากจนล้นถุงเก็บน้ำอสุจิ
ธรรมชาติก็จะระบายน้ำอสุจิออกมาโดยการให้ฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศจนถึงจุดสุดยอด
และมีการหลั่งน้ำอสุจิออกมา

2. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการช่วยเหลือตัวเอง(Masturbation)
ทำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งผู้ชายแทบทุกคนมักมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ แต่ผู้หญิงนั้นมีเป็นบางคน
ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเราเมื่อเกิดอารมณ์
ทางเพศจนหยุดยั้งไม่ได้ เพราะการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
แต่ไม่ควรกระทำบ่อยนัก

 

   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์