การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

     ในทางจิตวิทยา  ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้  โดยใช้ 5 วิธีการ ต่อไปนี้                
1. รู้จักอารมณ์ตนเอง การรู้จักอารมณ์ตนเอง เป็นพื้นฐานในการควบคุมอารมณ์เพื่อ การแสดงออกอย่างเหมาะสม
  การรู้จักอารมณ์ตนเอง ก็คือการรู้ตัว หรือการมีสติ ใน ทัศนะของพุทธศาสนานั่นเองการรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง สามารถทำได้โดย การทบทวนอารมณ์ตนเองที่ผ่านมา ว่าแสดงออกอย่างไร ด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่เข้าข้างตนเอง เช่น แสดงอารมณ์แบบไหน พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจอย่างไร  คิดว่า  เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ การฝึกสติ ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่า เรากำลังรู้สึก   อย่างไร กับตัวเอง กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว
2. จัดการกับอารมณ์ตนเองได้ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และสามารถแสดงออกไปได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ เทคนิคในการจัดการกับอารมณ์ตนเองได้แก่ ทบทวนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้น ทำอารมณ์ให้แจ่มใส
  การเปลี่ยนมุมมองในการคิด ด้วยการหาประโยชน์จากปัญหา และการฝึกผ่อนคลายความเครียด
3.
  การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง เช่น การมองหาแง่ดีของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น    ซึ่งจะ ช่วยให้เราเกิดความมั่นใจว่า จะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนั้นได้ ในคราวต่อไป  และยังช่วยให้เกิดกำลังใจ จากการเกิดผลที่ดีจากเหตุการณ์นั้นๆ นอกจากนี้อาจสร้างแรงจูงใจด้วยการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติการใดๆให้ชัดเจน  มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย  ฝึกการสร้างทัศนคติที่ดี และลดความสมบูรณ์แบบลง  เพื่อเป็นการยอมรับความบกพร่อง อันจะช่วยให้เราไม่ทุกข์และเครียดจนเกินไป
4. รู้อารมณ์ผู้อื่น การรู้และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น และเราสามารถแสดงอารมณ์ตอบสนองได้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับคนที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย
  จะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ดี และสามารถทำงานร่วมกันได้ดี และมีความสุขมากขึ้น  ซึ่งการเรียนรู้อารมณ์ผู้อื่น อาจทำได้โดย สังเกตสีหน้า แววตา ท่าทาง อารมณ์ น้ำเสียง  ตลอดจนการแสดงออกอื่นๆ ว่าเขากำลังมีความรู้สึกใด  อาจแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้กำลังใจ เมื่อเห็นว่า ผู้อื่นกำลังมีปัญหา
5.รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน จะช่วยลดความขัดแย้ง และ ช่วยให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์
  เทคนิคในการรักษาสัมพันธภาพได้แก่  ฝึกการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น  ฝึกการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น  ฝึกการแสดงความมีน้ำใจ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  รู้จักยอมรับความสามารถของผู้อื่น แสดงความชื่นชม และให้กำลังใจตามวาระที่เหมาะสม

< ไปยังหน้าที่ 14          ไปยังหน้าที่ 16 >

สร้างโดย: 
xxia

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์