องค์กรเยาวชนตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลส อบรมรุ่นที่7

 

 

ประวัติความเป็นมา :  ตำบลวังพญา

วังพญาเดิมเป็นชุมชนเล็ก ๆ ชื่อว่า "ปากาซาแม" มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก ชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ต่อมาเจ้าเมืองโกตาบารูได้ใช้พื้นที่ในชุมชนนี้ปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก เสมือนเป็นดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำของเจ้าเมือง จึงเรียกกันว่า "วังพญา" ต่อมาชุมชนได้เจริญขึ้นและแยกออกเป็นตำบลต่าง ๆ ด้วยเหตุที่ชาวตำบลนี้มีอาชีพทำนาเป็นหลัก และเพื่อระลึกถึงอดีตที่เป็นดินแดนปลูกข้าวของเจ้าเมือง จึงใช้ชื่อว่า "วังพญา" เป็นชื่อตำบลตั้งแต่นั้นมา

การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรเยาวชนระดับ อบต. ด้านดนตรี  กีฬาและ ศิลปะ  ใน 3  จังหวัดชายแดนใต้เพื่อสันติสุข

ในวันที่ 6-9  ธันวาคม  2552 นี้เยาวชนตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสันติสุข  นำทีมโดยนายอิบราเฮง  ดะแซ ประธานองค์กรเยาวชนรุ่นที่ 1 และเป็นประธานองค์กรเยาวชน  ตำบลวังพญา รุ่นที่  2  เยาวชนที่เข้าร่วมรุ่นที่ 2 จำนวน  7  คน  พี่เลี้ยงเป็นครู  กศน.  จำนวน  1  คน  อบรม ณมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ประกอบด้วย

1 . นายอิบราเฮง  ดะแซ  ประธานองค์กรเยาวชน  รุ่นที่ 1  และ  2

2.  นายฮาซัน  มะมูแร  รองประธาน

3.  นายรุสลัน  สะตาเฮ  เลขานุการ

4.  นายนวาวี  ยะมะแซ  เหรัญญิก

5.  นายการีมัน  มาหามะ  กรรมการ

6.  นายนาวาวี  ดาหะซี  กรรมการ

7.  นายเกษม  ดายามา  กรรมการ

8.  นางสาวยามีล๊ะ  แลหา  ครู กศน.  พี่เลี้ยง

โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข รุ่นที่  7    มีการอบรม 4 วัน 3 คืน ด้วยกันจะมีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับอบต.เช่น 1. การจัดองค์กร 2. การหากลุ่มสมาชิก 3. การเขียนโครงการ 4. การบริหารงบประมาณ 5. จิตสาธารณะ 6. อบต.ของเรา เป็นต้น   หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกกรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น ดีเกฮูลู อานาซีด รอเง็ง มโนราห์  เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน “     ดังนั้น การบริหารจัดการ การเรียนรู้ในชุมชน ขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การเลือกกิจกรรมการแสดง การสรรหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนในชุมชน ตลอดจนถึงการจัดการแสดง โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุข เป็นโครงการที่สร้างองค์กรเยาวชนระดับ อบต. สามารถทำงานร่วมกับ อบต.ขดงตนเอง สร้างจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน สร้างความสุขในปลายด้ามขวานของประเทศ เฉิดเช่นในอดีตที่ผ่านมา  ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเราต่อไป ก่อนอบรม ก่อนการอบรม  เราก็ได้มีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว  เนื่องจาก  เราเป็นองค์กรเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1  มาอบรมรอบนี้เราได้หาสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมมาร่วมด้วย  ตื่นเต้นนิด ๆที่จะได้มาพบเพื่อนใหม่   ระหว่างอบรม ระหว่างอบรมเครียดนิดหน่อย  มีเกมส์เพื่อความบันเทิงค่อนข้างเยอะ  สนุกดี  หลังอบรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 96 คน กำลังออนไลน์