ส่งเค้าโครงโครงงาน ม.5/7 รายวิชาโครงงาน

รูปภาพของ utwparichat

ส่งเค้าโครงโครงงาน ม.5/7 รายวิชาโครงงาน กำหนดส่ง 11 ธันวาคม 2552 ให้สร้าง blog แล้ว link ไปที่ blog ตัวเอง

http://www.thaigoodview.com/node/53003

มีพัฒนา

นายทศพร กิจเจริญ

นางสาวปิยะฉัตร เผือกโสภา

นางสาวรัตติภรณ์ ชะเอมไทย

เค้าโครงโครงงาน


สมาชิก
1. นางสาวฐิติมา   จำปาทอง
2. นางสาวพัทธ์ธีรา   วรพันธ์
3. นางสาววรนิษฐา  เชี่ยวชาญ

http://www.thaigoodview.com/node/52927

รูปภาพของ utw24075

http://thaigoodview.com/node/52923?page=0%2C0

โครงงานเรื่อง จักรยานทำความสะอาด

จัดทำโดย

นายพุทธคุณ สมอินทร์

นายสิทธิพัทธ์ พัชรครุกานนท์

นายอาทิตย์ ว่องวิกย์การ

รูปภาพของ utwparichat

เปลี่ยนรูปด้วย

เค้าโครงโครงงาน

การดูดซับแคดเมียมและตะกั่วจากเปลือกไข่และเถ้าแกลบดำ

http://www.thaigoodview.com/node/52584

นางสาวศิริพร  พึ่งพวก  เลขที่ 22

นางสาวสุประภา  จันทร์วิเศษ  เลขที่ 23

 ชั้นม.5/7

ส่ง เค้าโครง โครงงานทางวิทยาศาสตร์

เรื่อง แห้วหมูยับยั้งเอนไซม์ของโปรโตซัวในลำไส้ปลวก

http://www.thaigoodview.com/node/52565

กลุ่มของ นฤมล กอบเขตรกรรม ค่ะ

ส่งเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำยาลบคำผิดจากยางพาราโดยใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย

http://www.thaigoodview.com/node/52553

โดย นางสาวศจี  โตใหญ่ ชั้นม.5/7 เลขที่ 27

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รูปภาพของ Utw24215

http://www.thaigoodview.com/node/52414?page=0%2C0

 ณัฐฐา แป้นคุ้มญาติ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ส่งเค้าโครง โครงงานปุ๋ยหมักจากฟางข้าว

http://www.thaigoodview.com/node/52552

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 188 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrtadsanee
  • tearskipping