บทที่1 โครงงานวิทยาศาสตร์น้ำยาลบคำผิดจากยางพาราฯ

โครงงานวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
เรื่อง น้ำยาลบคำผิดจากยางพาราโดยใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1. นายปรัชญา วิริยาภรณ์ประภาส  เลขที่ 3
2. นางสาวนวพร ชินวิภาส   เลขที่ 16
3.  นางสาวศจี โตใหญ่    เลขที่ 27
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/7
ชื่อที่ปรึกษา
1.  คุณครูปาริชาติ เภสัชชา
2. คุณครูอนุชา ตู้แก้ว

พอดีผมทำโครงงานคล้ายกับเเบบนี้ ผมขอบทคัดย่อไปเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หน่อยครับ.. ส่งมาที่เมลผมน่ะครับ phαkαwαt_41@hotmαil.ςom ขอบคุณล่วงหน้าครับ

รบกวนขอขั้นตอนการทำและ อัตราส่วนของ

น้ำยางพารา:แอลกอฮอล์:แอมโมเนีย หน่อยนะคะ

รบกวนส่งมาทาง chalisa2537@gmail.com 

ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 

 

 

ขอวิธีทำโครงงานน้ำยาลบคำผิดจากยางพาราหน่อยค่ะ อยากรู้อัตราส่วน แอลกอฮอล์ :น้ำยาง:แอมโมเนีย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ส่งมาทาง nattidaysh@gmail.com