ถักเชือกจีน ลายศิริมงคล(จี๋เสียงเจี๋ย)

รูปภาพของ sas14048

        ถักเชือกจีน ลายศิริมงคล(จี๋เสียงเจี๋ย)

         วัสดุอุปกรณ์

         

เชือกหางหนูเบอร์เล็ก

วิธีทำ

                          

1.ทำเชือกเป็นรูปกากบาทเหมือนในรูป     

 

2.นำเส้นด้านล่างสุดมาทับเส้นที่เป็นปีกทางด้านขวาสังเกตุว่าต้องเว้นห่วงไว้ด้วย(ตรงสีชมพู)

3.นำเส้นปีกขวามาทับเส้นปีกด้านบนและนำเส้นปีกด้านบนมาทับปีกด้านซ้าย

4.นำเส้นปีกด้านซ้ายสอดเข้าไปในรูที่เว้นไว้(อันดับสอง) 

5.ดึงหูทุกส่วนที่ยื่นออกมาให้ตึงต้องค่อยๆดึงแล้วจัดความยาวให้เท่าๆกันจึงจะสวยงาม