กองดุริยางค์ทหารอากาศ รับนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ปี 53

          กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี 2553


          คุณสมบัติผู้สมัคร 
          1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
          2.อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2535-2538)
          3.มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้ เครื่องดนตรีที่เปิดรับ คือ
          3.1  เป็นชาย รับเครื่องดนตรี
          -Flute
          -Oboe 
          -Clarinet
          -Bassoon
          -Eb Alto Saxophone
          -Bb Tenor Saxophone
          -Cornet
          -Trumpet
          -Trombone
          -French Horn
          -Euphonium - Tuba
          -Percussion
          3.2 เป็นชายหรือหญิง รับเครื่องดนตรี
          -Violin
          -Viola 
          -Cello
          -Double Bass
          -Harp 


          หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
          1.ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
          2.รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2x3 ซม. แสดงหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 4 รูป
          3.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา
          4.สูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองการเกิด
          5.สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางดนตรีจากโรงเรียนหรือสถาบัน 


          สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม 2553 เวลา 08.00-15.00 น.
          ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ในราคาชุดละ 80 บาท (แปดสิบบาทถ้วน) หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียด พร้อมส่งเงินจำนวน 110 บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ทางธนาณัติ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.ดอนเมือง 10213 ในนาม นาวาอากาศตรี สุกฤษฎิ์ อัญบุตร กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2534-8870, 0-2534-8890 และ 0-2534-8880 

      

          ถ้าผู้หญิงเป่า  Saxophone   จะได้ไหมค่ะ

                      UndecidedFrownCrySmileLaughingSurprised

ตอนนี้ รับผู้หญิงที่เล่นคาริเน็ต ป่ะคร่า  หนุอยู่ ม. 4 

 

อยากสอบเข้าได้คร่า 

หนูอยากเรียนที่ดุริยางค์ทหารอากาศค่ะ

แต่หนูเล่นดนตรีไทยเป็น

ปีนี้เปิดรับดนตรีไทยป่าวคะ

หนูอยากไปเรียนจริงๆนะคะ

 

ผมอยากเข้าดุริยางค์ ทหารอาการครับ แต่ตอนนี้ผมอยู่ม.2 คงต้องทนไปอีกปีนึงอะ เซ็ง TT* หวังว่าผมคงเข้าได้นะคับ 555+Cool

อยากรู้ว่าสอบวันที่เท่าไหร่เหรอครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์