กกต.ศธ.เตรียมสอยหลังเลือกตั้ง14ธ.ค. [12 ธ.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

มอบฝ่าย"กม."ตีความผู้สมัครโคราช ขาด-ไม่ขาดคุณสมบัติลงชิงอ.ก.ค.ศ.

เมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการติดตามดูแลการสรรหาและการเลือกตั้งผู้แทนในคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และใน อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ กกต.ศธ. เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งในเขต พื้นที่การศึกษาต่างๆ รวมจำนวน 56 เรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามายังคณะกรรมการ กกต.ศธ. โดยจำแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.เรื่องคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ถูกต้อง เช่น เคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน 5% 2.เรื่องการวางตัวไม่เป็นกลางของผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ลักษณะให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 3.เรื่องให้ผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ เช่น การจัดสรรงบประมาณ การใช้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 4.เรื่องทั่วไป เช่น ไม่เข้าใจกฎกติกาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และ 5.เรื่องร้องเรียนในลักษณะกลั่นแกล้ง ซึ่งร้องเรียนโดยผู้สมัครอีกฝ่ายหนึ่ง โดยกลุ่มนี้มีมากที่สุดถึง 16 เขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มนี้คณะกรรมการ กกต.ศธ.ให้ความสำคัญมากว่าจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ฯที่มีผู้สมัครเพียง 2 คน เพราะอีกฝ่ายจะได้ประโยชน์ จึงต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ที่ถูกร้องเรียนและผู้ร้องเรียน ก่อนที่จะประกาศว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดขาดคุณสมบัติ

ประธาน คณะกรรมการ กกต.ศธ.กล่าวต่อว่า หลังจากได้จำแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ แล้ว ที่ประชุมได้มอบหมายให้รวบรวมหลักฐาน กรณีที่ข้อมูลไม่ชัดเจนให้รวบรวมเพิ่มเติม และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปตีความว่า เรื่องร้องเรียนนั้นๆ เข้าข่ายทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดขาดคุณสมบัติหรือไม่ จากนั้นให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กกต.ศธ.พิจารณาในวันที่ 14 ธันวาคม ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน ได้พิจารณาต่อไป โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ค.ศ.จะมอบหมายให้คณะกรรมการ กกต.ในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ใช้ดุลพินิจอีกครั้งว่า จะตัดสิทธิผู้สมัครคนนั้นๆ หรือไม่ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็มีการร้องเรียนว่า คณะกรรมการ กกต.ในหลายเขตพื้นที่ฯวางตัวไม่เป็นกลางด้วย

"หลังการ เลือกตั้ง วันที่ 14 ธันวาคม คณะกรรมการ กกต.ศธ.จะนำเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.เพื่อรับรองการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ ก.ค.ศ.จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้งว่า ผู้สมัครแต่ละคนที่ได้รับการเลือกตั้งถูกร้องเรียนอย่างไรบ้างหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้หากมีการตรวจสอบและพบหลักฐานว่า ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการ ก.ค.ศ.ก็สามารถจะสอยแจกใบเหลืองหรือใบแดงได้ ฉะนั้น ไม่ได้หมายความว่าผลการเลือกตั้งในวันที่ 14 ธันวาคม จะจบแค่นั้น แต่ยังต้องถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการ ก.ค.ศ.อีกครั้ง ซึ่งผู้สมัครที่ถูกสอยจะถือว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ และจะต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่" นายสุขุมกล่าว

นายสุขุมกล่าวถึง กรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ส่อไม่โปร่งใส โดยเฉพาะผู้สมัครบางคนน่าจะขาดคุณสมบัติ เพราะมีประวัติเคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน โดยได้ยกกรณีตัวอย่างเทียบเคียงกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ในอดีต กรณีตัดสินให้อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ เพราะเคยถูกตัดสินโทษทางวินัยตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือนนั้น ในกรณีนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต.ศธ.ได้นำหารือ โดยได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนไปในที่มั่วสุมจริง แต่ศาลตัดสินว่าขาดพยานหลักฐานว่าเล่นพนัน ในทางคดีความจึงไม่มีการตัดสิน ถูกตัดสินเพียงโทษทางวินัย เพราะเข้าไปในแหล่งไม่เหมาะสม ซึ่งถือว่าผิดแล้ว ดังนั้น ในกรณีนี้จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปตีความว่า แม้จะผิดวินัยในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจน จะถือว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศการกำหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทนคุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา พ.ศ.2552 ที่ระบุว่า "ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ" หรือไม่ จากนั้นจะส่งผลการพิจารณาไปให้คณะกรรมการ กกต.เขตพื้นที่ฯนครราชสีมาเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินต่อไป

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu01121252&sectionid=0107&day=2009-12-12

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์