การขับเคลื่อน สพฐ. [13 ธ.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

คอลัมน์ กระแสทรรศน์ สพฐ.

โดย ทรงวุฒิ มลิวัลย์

เข้า รับตำแหน่งกันเป็นที่เรียบร้อย สำหรับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ โดยเดินทางเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากนี้คงต้องเร่งเดินเครื่องการทำงาน เพราะมีงานใหญ่อย่างน้อย 2 งานรออยู่ ได้แก่ งานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กับการปฏิรูปการศึกษารอบ 2

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายชินภัทร ภูมิรัตน หลังเข้ารับตำแหน่งและรับมอบงาน ก็เริ่มติดตามงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทันที และในวันรุ่งขึ้นก็ร่วมเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี กับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจากการปราศรัยบนเวทีพิธีเปิดงาน และเวทีติวเตอร์แชนแนล (Tutor Channel) สร้างความปลาบปลื้มให้พี่น้องชาวภาคอีสานเป็นอย่างยิ่ง ที่รัฐบาลเห็นความสำคัญและให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงโดย ไม่เลือกภาค โดยเฉพาะภาคอีสานที่ได้รับงบประมาณถึง 1 ใน 3 ของงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ ก็ขอดีใจแทนลูกๆ หลานๆ ของชาวอีสานด้วยครับ

กลับมาที่เรื่องของการมอบหมายงานของเลขาธิการ กพฐ.ให้กับรองเลขาธิการ กพฐ.ทั้ง 3 ท่านรับผิดชอบมีดังนี้ นายสมเกียรติ ชอบผล สั่งและปฏิบัติราชการแทนด้านนโยบายและแผนการจัดตั้งงบประมาณ และสำนักต่างๆ คือ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ช่วยเหลือการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นาย เสน่ห์ ขาวโต สั่งและปฏิบัติราชการแทนด้านบริหารงานบุคคล และสำนักต่างๆ ได้แก่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักอำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนด้านวิชาการและสำนักต่างๆ คือ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สถาบันภาษาอังกฤษ ส่วนสำนักที่เลขาธิการ กพฐ.สั่งการตรง ได้แก่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหน่วยตรวจสอบภายใน

หวัง ว่า เมื่อทราบบทบาทและภารกิจของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว จะทำให้ท่านที่ต้องการติดต่อและประสานงานสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานมาก ขึ้นนะครับ

สุดท้ายนี้ อยากฝากข้อคิดไว้ว่า หากการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษารอบสองย่อมไม่ประสบความสำเร็จ

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu30131252&sectionid=0107&day=2009-12-13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์