มวล.รับโควต้า8สำนัก รอบสุดท้ายถึง16ธ.ค. [14 ธ.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

น.ส.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า มวล.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2553 รอบที่ 5 และ 6 ใน 8 สำนักวิชา ที่ยังมีโควต้าเหลือถึงวันที่ 16 ธันวาคม ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เชิงคำนวณ 10 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 คน ภาษาจีน 37 คน ภูมิภาคศึกษา 37 คน สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี รับ 55 คน บริหารธุรกิจ 146 คน บริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) 43 คน เศรษฐศาสตร์ 61 คน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับ 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 51 คน การจัดการสารสนเทศ 84 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 คน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 17 คน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 35 คน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 47 คน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 40 คน เทคโนโลยีอาหาร 24 คน เทคโนโลยีชีวภาพ 33 คน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า 61 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 21 คน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 27 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 24 คน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 คน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม 19 คน และการออกแบบอุตสาหกรรม 16 คน

ผู้สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) www.wu.ac.th หรือ http://quota.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้เว็บไซต์ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม โทร.0-7567-3101-12

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu03141252&sectionid=0107&day=2009-12-14

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์