20มรภ.แห่ยุบหลักสูตร"วิทย์-คณิต" [14 ธ.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

เข้าเรียนน้อย-ไม่คุ้มค่าบริหารจัดการ

นายศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา พบว่า จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง เนื่องจากมาตรการคุมกำเนิดของรัฐบาลในช่วงหนึ่งใช้ได้ผล ทำให้จำนวนเด็กที่เกิดลดลง ส่งผลให้มีจำนวนนักศึกษาเข้าเรียนลดลงประมาณปีละ 100,000 คน อีกทั้ง บวกกับจำนวนมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะขยายฐานการรับนักศึกษา ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ เพราะรับนักศึกษาได้น้อยลง และโอกาสในการคัดเลือกเด็กก็น้อยลงด้วยในบางสาขา เช่น สาขาวิชาภาษาไทย บางแห่งเปิดรับได้ไม่เต็มตามจำนวนที่ประกาศรับ ขณะที่บางหลักสูตร เช่น นิเทศศาสตร์ จะมีเด็กสมัครเข้าเรียนเกินความต้องการ ทำให้บางสาขาที่ไม่เป็นที่นิยมต้องปิดตัวลงจำนวนมาก

"ที่ผ่านมา มรภ.กว่า 20 แห่ง ต้องปิดการเรียนการสอนในสาขาที่ไม่ได้รับความนิยมลง เพราะมีเด็กสมัครเรียนน้อย ไม่คุ้มกับการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยต้องบีบจำนวนรับให้พอดีกับสาขาที่เปิดสอน ซึ่งสาขาที่ปิดการเรียนการสอนเป็นจำนวนมากคือ สายวิทย์ และคณิต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กมัธยมเรียนสายวิทย์-คณิตน้อยลงด้วย นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับความนิยมในแต่ละช่วง ว่าเด็กนิยมเรียนในสาขาใด อย่างช่วงนี้สาขาที่เด็กนิยมเรียนคือ นิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ จะต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องกระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนสายวิทย์ และคณิตมากขึ้น ไม่เช่นนั้นในระดับอุดมศึกษาก็จะไม่มีเด็กมาเข้าเรียนต่อ" นายศิโรจน์กล่าว

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu02141252&sectionid=0107&day=2009-12-14

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์