กวช.ชู"สามชุก"ชุมชนต้นแบบ [14 ธ.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

"ธีระ"สั่งควานหาแหล่งวัฒนธรรมเข้มแข็ง ลุ้นยูเนสโกมอบรางวัลอนุรักษ์มรดก วธ.อีก

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง โดยยกตัวอย่างชุมชนสามชุก จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ระดับดี (Award of Merit) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2552 จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ทั้งนี้ คณะกรรมการ กวช.เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานเป็นรูปธรรมชัดจน และต้องพยายามสร้างเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบล หมู่บ้าน ของ วธ.ให้เข้มแข็ง และโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทุกอำเภอ เพราะโครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนอยากทำตามชุมชนสามชุก

นายธีระกล่าวว่า วัฒนธรรมสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ที่สำคัญจะช่วยอนุรักษ์วิถีท้องถิ่นให้ยังคงอยู่ต่อไป ดังนั้น วธ.จะเร่งขับเคลื่อนโครงการลานบุญลานปัญญา เพื่อเป็นโครงการใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของชุมชนเหมือนในอดีต ในการให้ความรู้เรื่องคุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง การฟื้นฟูวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมกลับมา โดยในปี 2553 ตั้งเป้าหมายว่า จะมีพื้นที่ของศาสนาสถานของทุกศาสนา 600 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นเวทีประชาคมของสภาวัฒนธรรมตำบล หมู่บ้าน และโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ลานบุญลานปัญญาที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง

"ผมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ไปสำรวจข้อมูลชุมชน และท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทั่วประเทศ จากรายงานเบื้องต้นพบว่า มีชุมชนหลายแห่งในโครงการดังกล่าว เข้มแข็ง และมีลักษณะคล้ายคลึงกับชุมชนสามชุก คือมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่น่าสนใจ หากได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐ เชื่อว่าชุมชนเหล่านั้นจะพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบได้ ที่สำคัญในอนาคตอาจจะได้รับรางวัลจากยูเนสโกเหมือนสามชุก" นายธีระกล่าว

นายศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กวช.กล่าวว่า การที่ชุมชนสามชุกได้รับรางวัลจากยูเนสโก ตนมองว่าน่าจะมาจากการที่ชุมชนสามชุกเป็นทั้งชุมชน ตลาด และพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นแค่ตลาดที่นำสินค้ามาขายหรือไม่ก็เกิดขึ้นโดยนักลงทุนของเอกชน ดังนั้น หากจะพัฒนาชุมชนหรือตลาดท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนเหมือนชุมชนสามชุกนั้น ชาวบ้านและท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกันทำ และต้องต่อต้านบุคคลภายนอก เพราะเมื่อตลาดได้รับความนิยมบุคคลภายนอกก็จะมาลงทุน และกลายเป็นตลาดนัดอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ชุมชนไม่เข้มแข็ง และไม่มีสำนึกของท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งแต่ผลกำไรอย่างเดียว สุดท้ายชุมชนก็จะล่มสลายไป

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu01141252&sectionid=0107&day=2009-12-14

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์