ภูมิปัญญาไทย ในด้านการประกอบอาชีพ


รายงาน

เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ในด้านการประกอบอาชีพ

 


สามาชิก

 1.นาย  วรวัช   นพคุณ  ชั้น ม.4/2  เลขที่ 10       

2.กิรเกียรติ   ปรีดาไชยกุล ชั้น ม.4/2  เลขที่ 26      

3.นายปัญญา  เลขกลาง   ชั้น ม.4/2 เลขที่ 21  

4.จี รศักดิ์  บุญภาค  ชั้น ม.4/2   เลขที่ 22    

5.จเรศักดิ์   ภารชาตรี ชั้น  ม.4/2 เลขที่ 33


 คำนำ

รายงานเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่ง ของวิชาสังคม ประวัติศาสตร์ รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ผู้อ่านได้รับความรู้และประโยชน์สูงสูด  ถ้ารายงานเล่มนี้ผิดพลาดประกาใด  ต้องขออภัยไว ณ ที่นี้ด้วยครับ


 สารบัญ

1.ความหมาย   ภูมิปัญญาไทย ของการประกอบอาชีพ

2.ภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมปัจจุบัน

3.การทำมาหากินและการประกอบอาชีพของคนไทย


ความหมาย   ภูมิปัญญาไทย ของการประกอบอาชีพ           

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทำเครื่องมือการเกษตร
      ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน คือ


ภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมปัจจุบัน 

ในปัจจุบันในการประกอบอาชีพ หรือ การทำงานต่างๆ ก้จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วม ในการทำมาหากินมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ใช้รถไถนาแทนควาย รถอีแต๋นแทนเกวียน         การลงแขกทำนาปลูกข้าวและปลูกสร้างบ้านเรือนก็เกือบจะหมดไป มีการจ้างงานมากขึ้น    การทำมาหากินก็เปลี่ยนจากการทำเพื่อยังชีพไปเป็นการผลิตเพื่อการขาย ผู้คนต้องการเงินเพื่อซื้อเครื่องบริโภคต่าง ๆ ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ผลผลิตจากป่าก็หมด สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้นำการพัฒนาหลายคนที่มีบทบาทสำคัญในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  เริ่มเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน  และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์สุขของสังคม


การทำมาหากินและการประกอบอาชีพของคนไทย

 

      แม้วิถีชีวิตของชาวบ้านเมื่อก่อนจะดูเรียบง่ายกว่าทุกวันนี้ และยังอาศัยธรรมชาติและแรงงานเป็นหลักในการทำมาหากิน แต่พวกเขาก็ต้องใช้สติปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาให้เพื่อจะได้อยู่รอด ทั้งนี้เพราะปัญหาต่าง ๆ ในอดีตก็ยังมีไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวมีสมาชิกมากขึ้น จำเป็นต้องขยายที่ทำกิน ต้องหักร้างถางพง บุกเบิกพื้นที่ทำกินใหม่ การปรับพื้นที่ปั้นคันนาเพื่อทำนาซึ่งเป็นงานที่หนัก การทำไร่ทำนา ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และดูแลรักษาให้เติบโตและได้ผล เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ การจับปลาล่าสัตว์ก็มีวิธีการ บางคนมีความสามารถมาก รู้ว่าเวลาไหนที่ใดและวิธีใดจะจับปลาได้ดีที่สุด คนที่ไม่เก่งก็ต้องใช้เวลานานและได้ปลาน้อย การล่าสัตว์ก็เช่นเดียวกัน 


อ้างอิงhttp://www.school.net.th/library/snet6/envi5/panya/panyan.htm

 

ทำโดย

1.นาย  วรวัช   นพคุณ  ชั้น ม.4/2  เลขที่ 102.กิรเกียรติ   ปรีดาไชยกุล ชั้น ม.4/2  เลขที่ 263.นายปัญญา  เลขกลาง   ชั้น ม.4/2 เลขที่ 214.จีรศักดิ์  บุญภาค  ชั้น ม.4/2   เลขที่ 22

5.จเรศักดิ์   ภารชาตรี ชั้น  ม.4/2 เลขที่ 33

 

รูปภาพของ silavacharee

Innocent

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์