ภาพการทดลองการทำน้ำยาลบคำผิดจากยางพาราฯ

                                                                ภาพการทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์
                                                                          สาขาวิชาเคมี
                                          เรื่อง น้ำยาลบคำผิดจากยางพาราโดยใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1. นายปรัชญา วิริยาภรณ์ประภาส  เลขที่ 3
2. นางสาวนวพร ชินวิภาส   เลขที่ 16
3. นางสาวศจี โตใหญ่    เลขที่ 27
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/7
ชื่อที่ปรึกษา
1. คุณครูปาริชาติ เภสัชชา
2. คุณครูอนุชา ตู้แก้ว

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 9 คน และ ผู้เยี่ยมชม 276 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13917
  • nbr14159
  • nbr13932
  • nbr13927
  • nbr13988