สถานที่ท่องเที่ยว จ.พะเยา

รูปภาพของ abp3531

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิตLaughing

  กว๊านพะเยา กว๊าน หมายถึง หนองน้ำหรือบึงน้ำขนาดใหญ่ คำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น กว๊านพะเยา เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลม แหว่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกเมื่อประมาณ 70 ล้านปีมาแล้ว โอบล้อมดอยแม่ใจซึ่งเป็นภูเขาสูงยาว เป็นแอ่งน้ำที่รวบรวมของลำห้วยต่างๆ 18 สาย ต่อมาในปี 2478 กรมประมงได้ตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยาขึ้นบริเวณต้นแม่น้ำอิงและสร้างฝายกั้นน้ำทำให้เกิดเป็นบึงขนาดใหญ่ มีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพะเยา เป็นทั้งแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน รวมทั้งปลานิล อันลือชื่อของจังหวัดพะเยา ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีความร่มรื่น สามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อน งดงามมาก บริเวณริมกว๊านมีร้านอาหารและจัดเป็นสวนสาธารณะเหมาะที่จะไปนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตกริมกว๊านเป็นภาพที่สวยงามมาก

อ้างอิง:http://images.google.co.th/images?gbv=2&hl=th&q=%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2&sa=N&start=21&ndsp=21

ศักสิทธิ์พระเจ้าตนหลวง

   วัดพระเจ้าตนหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 108 และเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 1010 เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตรก็จะถึงตัววัด วัดนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณขนาดหน้าตักกว้าง 7.5 เมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงเมาลี 9.5 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1909 โดยพระเถระสิริราชวโส เพื่อหลีกเคราะห์กรรม และภัยพิบัติ จึงมีฉายานามว่า “ พระเจ้าหลีกเคราะห์” อีกชื่อหนึ่ง

อ้างอิง:http://images.google.co.th/images?gbv=2&hl=th&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&sa=N&start=63&ndsp=21

บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

จัดงานบวงสรวง "พ่อขุนงำเมือง" สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพะเยา

         จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว งานไหว้พ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีประจำปี ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี

         โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและถวายราชสักการะพ่อขุนงำเมือง สำหรับงานดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญ และเป็นงานที่จังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันจัดขึ้น

         เพื่อเป็นการสักการะแก่พ่อขุนงำเมือง เจ้าผู้ครองเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ.1781-1839) ผู้ที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้พะเยาในอดีต และยังเป็นผู้ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่กับพญาร่วงและพญามังรายด้วย โดยงานดังกล่าวได้มีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนนำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านอย่างมากมาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพะเยา

         ในปีนี้มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ และยังมีการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้เลือกชมและเลือกซื้อ ทั้งการจัดงานดังกล่าวนับว่าเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันของคนในจังหวัดพะเยาอีกด้วย โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เดินทางมาเที่ยวชมงาน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้านหนึ่ง

อ้างอิง:http://images.google.co.th/images?hl=th&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

ดอยบุษราคัม เป็นอีกสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของ จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะที่เป็นจุดเด่นของ ดอยบุษราคัม และถือว่าเป็นสถานที่ ซึ่งพุทธศาสนิกชน ต่างก็ให้ความเลื่อมใสศรัทธา นั่นก็คือ วัดอนาลโยทิพยาราม

          วัดอนาลโยทิพยาราม นับได้ว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ทางพุทธศาสนา ที่สำคัญและมีความสวยงาม อย่างยิ่ง กับพื้นที่ที่มีมากกว่า 2,800 ไร่ โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน วนอุทยานแห่งชาติดอยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

          บรรยากาศ และทัศนียภาพ โดยทั่วๆ ไปของวัดอนาลโยทิพยาราม ดอยบุษราคัม จะมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เต็มไปด้วยความสวยงาม ของทรัพยากรป่าไม้ และที่สำคัญ มีสถานที่ที่สวยงาม อย่างเช่น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่เป็นพระพุทธรูป ศิลปะสมัยสุโขทัย เป็นสถานที่ ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่เป็นศิลปะ อันงดงามของไทย นอกจากจะมีศิลปะแบบไทยแล้ว ยังมีสิ่งก่อสร้างที่เป็น ศิลปะ แบบอินเดีย พุทะคยา ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม ให้ได้สักการบูชา มีหอจำลอง พระแก้วมรกต และเครื่องบูชาพระแก้วมรกต ที่ทำด้วยทองคำ ฯลฯ

อ้างอิง:http://images.google.co.th/images?hl=th&source=hp&q=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

 

รูปภาพของ abp3513

นิ้งส่งผิดแล้ว

 http://www.thaigoodview.com/node/53151

ส่งลิ้งนี้นะ Cool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์