สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ฉบับที่1

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมองค์กรเยาวชนตำบลกายูคละ  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาสณ มูลนิธิสุข-แก้ว  แก้วแดง  รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 21-24  พฤศจิกายน  2552...............................................................................................................................................................................ก่อนอบรม                                ในนามองค์กรเยาวชนระดับอบต.กายูคละ  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  ได้มาอบรมในรุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่  21-24  พฤศจิกายน  2552  ซึ่งมีอบต.เข้าอบรมจำนวน  8  อบต. คือ อบต.มะรือโบออก  อบต.จวบจากจังหวัดนราธิวาส     อบต.ตาเนาะแมเราะ  อบต.ยะรม  อบต.  อบต.บาละ  จากจังหวัดยะลา       อบต.ดอนรัก  อบต.ปิยามุมัง  จากจังหวัดปัตตานี  และ อบต.กายูคละ อบต.ของข้าพเจ้าเอง  ในการมาอบรมครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมในการอบรมจำนวน  9  คน  โดยแยกเป็นเด็กนักเรียนจำนวน  3  คน เด็กกศน. จำนวน  1  คน เด็กในชุมชนจำนวน  4  คน  มีเจ้าหน้าที่จาก กศน. จำนวน  1  คน คือนายมูฮำหมัดซู   ดอเลาะ  และเจ้าหน้าที่จาก อบต.จำนวน  1  คน  คือ นางสาวแวนัซเราะห์  วาเดร์                                  การอบรมครั้งนี้ได้ถูกคัดเลือกให้มาร่วมเรื่องจากก่อนหน้านี้ได้เป็นสมาชิกขององค์กรเยาวชน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  แต่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากมูลนิธิฯโดยตรง   เพียงแต่เรียนรู้งานจากพี่ๆ ดังนั้นในครั้งนี้จึงอาสาสมัครเข้ามารับการฝึกอบรมและได้ฟังคำบอกเล่าจากพี่ๆแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก   เราจะได้มีเพื่อนจากต่างจังหวัด  การเรียนรู้การร่วมกันในกฎเกณฑ์ที่ทางมูลนิธิฯได้วางไว้  แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าตามที่พี่ๆบอกเล่าไปนั้นเป็นความจริงหรือเป็นแค่คำพูดเฉยที่ทำให้เราอยากไปอบรม  เราไม่ทราบเลยว่าการไปอบรมครั้งนี้ต้องพบอะไรบ้าง  สถานที่อบรม  อาหารการกิน  ที่พักอาศัย  เนื่องจากตำบลลำพญายังไม่คุ้น  แต่เราก็หวังว่าจะได้รับความรู้จากการฝึกอบรมนำกลับไปพัฒนาองค์กรเยาวชนระดับ อบต.กายูคละให้เหมือนพี่ๆที่ผ่านมา ระหว่างอบรม                                เริ่มตั้งแต่ก้าวเท้าลงจากรถเมื่อรถจอดที่มูลนิธิสุข-แก้ว  แก้วแดง  เราได้มองไปรอบๆได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพภูเขา  แม่น้ำลำธาร  อาคาร5-6  หลัง  เหมือนกับได้ไปสวิสเซอร์แลนด์อย่างไรอย่างนั้น  ทำให้มีความรู้สึกเริ่มไม่ค่อยจะมั่นใจ  และเมื่อเดินเข้าไปยังสถานที่พักซึ่งจะพักแยกระหว่างชาย-หญิง  เริ่มไม่มั่นใจมากกว่าเดิมซึ่งเป็นอาคารไม้  ที่นอนเป็นเตียงนอน 2 ชั้น  เราไปถึงเขาจองที่นอนชั้นล่างเต็มหมดแล้วเหลือแต่ชั้นบนเมื่อเริ่มปฐมนิเทศได้เห็นผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่มากมายประมาณ  70 กว่าคน  โดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอกรงปีนัง  เป็นประธานในพิธีเปิด   หลังจากนั้นได้รู้จักกับปู่ผู้ใหญ่ใจดีที่ทางพี่ๆเข้าได้พูดถึงบ่อยๆ  รู้จักลุงดำ  ที่ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งมูลนิธิฯ  ได้เรียนรู้กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันจากพี่ซอเร่  วิทยากรที่หล่อที่สุด(เขาคิดเอง)  เมื่อฟังแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าแต่ในเมื่อพี่ๆยังทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกัน (เดี๋ยวอายพี่ๆ)   พอเริ่มการอบรมเขาจะแบ่งการฝึกอบรมเป็นรายวิชาใครมีความถนัดด้านใดก็ให้ไปเรียนในด้านนั้น 

1.เรียนรู้เกี่ยวกับการประชุม/ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุมในองค์กรฯ

      

 2.เรียนรู้เกี่ยวกับตำนานตำบลของเรา/อบต.ของเรา 

                            

                         

  

3.รียนรู้การบริหารการเงินและบัญชี

                           

 

 

  

 4.เรียนรู้ถึงการเขียนรายงานความก้าวหน้า   

  

       

                                             

5.เรียนรู้ถึงการเขียนโครงการและนำเสนอ       

 

 

                                                      

  6.เรียนรู้ถึงการสร้างเว็บบล็อก

   

   

  

  ซึ่งการอบรมแรกๆมีความเครียดมากเนื่องจากเราต้องแยกออกจากเพื่อนๆที่มาด้วยกันแล้วต้องมาอยู่รวมกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จัก  เนื้อหาวิชาก็ไม่เคยเรียนจากในโรงเรียนเลย  จึงมีความรู้สึกเริ่มที่จะกลับบ้านแต่พี่ๆเขาปลอบใจและขอให้อยู่จนจบแล้วจะได้เห็นและได้พบกับสิ่งที่เราไม่คิดว่าความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนในสถานที่ที่แห่งนี้มีความรู้สึกอย่างไร  พอเริ่มมีความรู้สึกกันกลุ่มแล้วความคุ้นเคยก็เริ่มมีมากขึ้น  การที่ต้องเดินไปไหนมาไหน  ต้องทำกิจกรรมต่างๆเช่น  ทำความสะอาด  ทำกับข้าว/ตักข้าว  คอยบริการให้กับเพื่อนๆสีอื่นๆนั้นทำให้เริ่มรักและเริ่มมีความเป็นเพื่อนมากขึ้น  เริ่มสังเกตได้ว่ามีความกล้าที่จะเป็นผู้นำ  กล้าแสดงออก  กล้าเสนอความคิดเห็น  ซึ่งเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น  การจัดกิจกรรมสันทนาการก็มีส่วนช่วยให้เราคลายเครียดลงได้  ทำให้ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น  แต่อาจจะน้อยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันของเราเลย    และในวันนี้เราได้รู้จักเพื่อนๆ รู้จักปู่ผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านได้ปราณีมอบสิ่งที่ดีๆให้กับเยาวชนมุสลิมของเรา  ซึ่งท่านไม่เคยคิดที่จะแยกเยาวชนมุสลิม-พุทธออกจากกันเลย  แต่ท่านต้องการให้เยาวชนทั้งสองศาสนาอยู่ด้วยกัน  มีความเข้าใจกัน  มีความเกรงใจกันในการปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนา                                  เมื่อถึงวันสุดท้ายที่เราต้องพรากจากกัน  มีความรู้สึกว่าเป็นจริงอย่างที่กะเราะห์บอก  ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนมันยากที่จะบรรยายเมื่อถึงวันสุดท้าย  น้ำตาแห่งความปิติยินดี  ความเศร้า  มันก็หลั่งไหลโดยไม่ยั้งคิด  เราได้รับสิ่งดีๆมากมายจากการอบรมครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงงานแต่ได้เพื่อน  ได้มิตรภาพแห่งความเพื่อนที่ไม่อาจลืมได้  

    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์