สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ฉบับที่2

กิจกรรมต่างๆที่เราร่วมกันทำ 

สร้างฉาก  เพื่อบ่งบอกถึงตำบลของเรา  และเพื่อรู้จักการยอมรับความคิดของผู้อื่น  และ ระดมความคิด  เพื่อสร้างความสามัคคี  

ทำกิจกรรมสันทนาการ   เพื่อสร้างการรู้จักกัน รู้จักให้อภัยกัน 

 

 

การแบ่งสีบริการเพื่อนๆ  เพื่อให้เราเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ 

 

   การนำเสนอ  เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ธรรมชาติ  เพื่อฝึกความอดทน           

 

 

การแสดงประวัติตำบลและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  เพื่อให้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ชุมชน    

  กิจกรรมออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพร่างกายและสร้างภาวะผู้นำ

  

 

   วันแห่งความสำเร็จ

  

 

 

เมื่อมีวันเริ่มก็ต้องมีวันจบ  เป็นวันที่รู้จักคำว่า เพื่อน  ได้ดีที่สุด    

 หลังจากการอบรม   

หลังจากที่เราได้รับการฝึกอบรมที่มูลนิธิฯแล้ว  ได้นัดกันเพื่อไปมอบของที่ระลึกให้กับนายก อบต,และปลัด อบต.ที่ทางปู่ได้ฝากไว้  และชี้แจงการดำเนินงานขององค์กรเยาวชนระดับ อบต.ให้ท่านทราบ  พร้อมนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการอบรมด้วย   โดยนัดในวันที่  26  พฤศจิกายน  2552  เวลา  13.30  น.    องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.เป็นผู้ผสานประธานองค์กรเยาวชนฯให้ทราบและแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบ             วันที่  26  พฤศจิกายน  2552  ได้มอบของที่ระลึกจากมูลนิธิสุข-แก้ว  แก้วแดง   เวลา  14.00  น.    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ  อำเภอแว้ง   จังหวัดนราธิวาส

มอบให้กับ จ่าสิบเอกฮาริส   มะรือสะ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ  

  มอบให้กับ นายพิเชฐ   บุญลึก  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ 

 

จากการที่ได้พูดคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่อบต.นั้น  ทำให้เรารู้สึกมีความสำคัญมากขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันนี้โครงการของเยาวชนตำบลกายูคละ  สามารถที่จะนำเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ได้    และทางองค์กรเยาวชนยังได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อบต.ช่วยผสานเรื่องการจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลกายูคละ   ถ้าเป็นไปได้จะขึ้นป้าย  จัดทำคำสั่ง/แต่งตั้งศูนย์เยาวชนตำบลกายูคละ  เพื่อที่จะได้มีสถานที่ดำเนินกิจกรรมและทำให้ผู้ใหญ่เห็นถึงความสำคัญ  ความเข็มแข็งขององค์กรฯได้เป็นอย่างดีด้วย  เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาองค์กรเยาวชนของเราได้ประสบผลสำเร็จมาก  แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องหลายประการอยากให้ทุกคนช่วยกันคิดและแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง  ในส่วนด้านคณะกรรมการนั้นเนื่องจากในปัจจุบันคณะกรรมการบางท่านมีภาระที่ต้องดำเนินการจึงไม่สามารถที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนี้  จำเป็นที่จะต้องสรรหาคณะกรรมกรรใหม่  ดังนั้นจึงอยากให้คณะกรรมการทั้งหมดมีใจต่อสู่  อย่าท้อ  ให้ทุกคนทำงานเต็มที่เพื่อสร้างองค์กรเยาวชนตำบลกายูคละของเราให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี                                                                                                                                 

 จากองค์กรเยาวชนระดับ อบต.กายูคละ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์