เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล , สุธารักษ์บริบาล, การบริบาล

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล , สุธารักษ์บริบาล, การบริบาล 

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/2)

(Sutharak Health Care Training School)  

 

กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี

2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา

3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)

5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย

 หลักฐานการสมัครเรียน

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)

5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด

6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)

 ความมั่นคงในการทำงาน นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้

1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ

2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"

3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"

 การบรรจุงาน

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้

  • รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
  • มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
  • มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ

 สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร

หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง

• Internet Hi-speed 10 Mb. 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน 

เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด  และชุดพละ 1 ชุด

สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ

สอนเสริมภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี!  ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย

กิจกรรมนันทนาการ  และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล

ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)

ชำระค่าลงทะเบียนเพียง  5,000  บาท เข้าเรียนได้ทันที !

 รุ่นที่ 7/2553 เปิดเรียน วันที่  19  มกราคม  2553 รุ่นที่ 8/2553 เปิดเรียน วันที่  29  มีนาคม  2553 รุ่นที่ 9/2553 เปิดเรียน วันที่   9   มิถุนายน  2553  รับจำนวนจำกัด ! สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

อาจารย์โอ๋     โทร :  089-553-0559

อาจารย์เนตร โทร :  086-531-6530

อาจารย์ใหม่  โทร : 086-624-5588  

โทรสาร : 02-300-0747

 

E-mail : sutharak2009@hotmail.com

www.sutharak.com

 

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน ***

 โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล,  ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล, รามคำแหง, การดูแลเด็กเล็ก,  การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์