ประกวดจิตรกรรมช้างไทย

ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน จัดโครงการประกวดจิตรกรรมเกี่ยวกับช้างไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 110,000 บาท

แนวคิด
แสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของไทยและแสดงให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของช้าง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทย นอกจากนี้ควรแสดงให้เห็นพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อันเนื่องด้วยการอนุรักษ์ช้างไทย

ข้อกำหนดของงานจิตรกรรม
 -เป็นภาพเขียนที่มีแนวเรื่องตามที่กำหนดในแนวคิด โดยใช้สีน้ำมันหรือสีอะคิริก
 -เป็นภาพที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ในแนวเหมือนจริง โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ทั้งในส่วนบุคคล สถานที่ ส่วนประกอบร่วม และสมจริงตามราชประเพณีหรือในแนวภาพเชิงสัญลักษณ์
 -ขนาดของผลงานกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร และมีกรอบพร้อมติดตั้งแสดง พร้อมทั้งให้เจ้าของผลงานกำหนดราคาธุรกิจ (นำรายได้สมทบการกุศล) และเขียนอธิบายแนวความคิดสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงาน
 -เป็นผลงานจิตรกรรมที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่อื่นใดมาก่อน มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การประกวด
 -ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทถือเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน

ผู้มีสิทธิส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษา ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถทางจิตรกรรม โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง (ส่งในนามสถาบัน) และคัดกรอง สถาบันละ 1-2 คน  ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 1 ชิ้น งานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะติดตั้งแสดงได้ โดยติดต่อส่งงานได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนทวีวัฒนา เลขที่ 2106 ซอยนราธิวาสฯ 22 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 

รางวัล
ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท


เปิดรับผลงาน
ระหว่างวันที่ 11 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศผลการตัดสินการประกวด 22 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามรายละเอียด โทร.08-5277-7411, 08-6669-9944, 08-3112-3787 หรือ p92184@live.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์