"จุรินทร์" ชูสคบศ.องค์กรหลักพัฒนาครู [23 ธ.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปในหลักการเบื้องต้นของการอบรมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนทางด้านการศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ ทั้งนี้ตนได้มอบนโยบายให้สำนักงานปลัด ศธ. ไปจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ 1.จัดทำหลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง ซึ่งจะเทียบเคียงได้กับโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 2.จัดทำหลักสูตรการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) รอง ผอ.สพท. ผอ.และรองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความเป็นเอกภาพทั้งระบบ ขณะเดียวกันได้ให้ไปพิจารณาด้วยว่าการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนด้านการศึกษา จำเป็นต้องมีหลักสูตรการอบรมเฉพาะขึ้นมาหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังมีความลักลั่นกันอยู่ระหว่างข้าราชการพลเรือนที่สังกัดมหา วิทยาลัยและผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งในส่วนของ ศธ.

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่ 3.จัดทำ หลักสูตรและกฎเกณฑ์ในการจัดอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 4.จัดทำหลักสูตรการอบรมพัฒนา เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา และ 5.จัดทำหลักสูตรการอบรมพัฒนาตามนโยบายของ ศธ. รวมทั้งหลักสูตรอบรมพัฒนาทั่วไป เช่น หลักสูตรอบรมเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี เป็นต้น ทั้งนี้รายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ ทางสำนักงานปลัด ศธ. จะต้องนำกลับมาเสนอภายใน 2 สัปดาห์นี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันในปี 2553

“หลังจากนี้จะใช้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้าราชการพลเรือนด้านการศึกษา เพื่อให้บุคลากรต่าง ๆ มีบทบาท และมีคุณภาพมาตรฐานที่ชัดเจนมากขึ้น” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว.

สร้างโดย: 
น.ส. สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.kroobannok.com/25291

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์