ตำนานป่าหิมพานต์ที่มีกล่าวถึงในพระพุทธศาสนา

รูปภาพของ sss29151

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โคดมเป็นพระศาสดาของศาสนา พุทธ ทรงเจริญในศากยสกุล จึงมีอีกพระนามหนึ่งว่า “พระศากยะมุนี” ทรงประสูติเมื่อ ๕๖๓ ปีก่อนคริสต์กาล ที่สวนลุมพินีในพระนครกบิล พัสดุ์ (ปัจจุบันอยู่ในเขตของประเทศเนปาล)
 
พระองค์ทรงตรัสรู้ใต้ร่มต้นโพธิ์ เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา และได้ชื่อว่า “โคดมพุทธ” “พระพุทธเจ้า” หรือ “พระผู้ตรัสรู้”
 
ในศาสนาพุทธมีด้วยกันหลาย แขนงนิกาย แต่นิกายหลักๆ ที่ถือปฎิบัติกันอย่างแพร่หลายมีด้วยกัน ๓ นิกายคือ นิกายมหายาน (เป็นนิกายที่มี เรื่องราวพิสดารรวมอยู่ในพระคัมภีร์) นิกายหีนยานหรือเถรวาท (เป็นนิ กายที่เคร่งในทางปฎิบัติ) และนิกายวัชรยาน (นิกายที่ได้รับการยอมรับ นับถืออย่างสูงในประเทศทิเบต)
 
สัตว์หิมพานต์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธโดยตรงคือพญานาค อันจะเห็นได้จากรูปปั้นพระพุทธเจ้าปางนาคปรกซึ่งมีให้พบเห็นอยู่ทั่ว ไปตามวัดวาอารามของพระภิกษุของชาวพุทธ

สร้างโดย: 
ด.ญ.พรชนก เลิศสนธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์