อิทธิพลจากศาสนาฮินดูต่อตำนานป่าหิมพานต์

รูปภาพของ sss29151

 

ศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราห์มเป็นหนึ่งในศาสนาที่ เก่าแก่ที่สุดในโลกมีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์หรือที่เรียกกันว่า “พหุเทวนิยม” แบ่งการบูชาเทวะเป็น ๒ ประเภทคือ การบูชาเทพธรรมชาติและการบูชา พราห์มเทพ

การบูชาพราห์มเทพถือปฏิบัติกันมากว่า ๑,๕๐๐ ปีก่อนคริสต์กาล
โดยมีประเพณีการบูชาเทพ เจ้าหลัก ๓ พระองค์คือ พระพรหม
(พระผู้สร้าง) พระวิษณุ (พระผู้รักษาและคุ้มครอง) และพระศิวะ
(พระผู้ทำลาย) ผู้นับถือศาสนาฮินดูเรียกเทพเจ้าทั้ง สามองค์ว่า
“ตรีเทพ” จากการนับถือเทพเจ้าหลายองค์นี่เองที่เป็นบ่อเกิด แห่งตำนานมากมายรวมถึงตำนานเกี่ยวกับสัตว์วิเศษต่างๆที่เกี่ยว
กับเทพเจ้าเช่นพระวิษณุมีพญาครุฑเป็น พาหนะและพญานาค
เป็นอาสนะยามพระองค์ประทับนั่ง

สร้างโดย: 
ด.ญ.พรชนก เลิศสนธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์