ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์

 ปัจจุบันโลกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่ด้อยพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศ จนทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างประเทศ
       ประเทศต่าง ๆ ในโลกมีการติดต่อสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละประเทศมีการกำหนดนโยบายผลประโยชน์ของรัฐ ของตนเป็นสำคัญ ผลประโยชน์ของรัฐ มีดังนี้
          - ความอยู่รอดของชาติ และความมั่นคงของชาาติ
          - อำนาจของชาติ
          - ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ
          - อุดมการณ์ของชาติ
          - การกินดีอยู่ดีของประชากร


ความขัดแย้ง หมายถึง ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างกลุ่มมนุษย์

การประสานประโยชน์
             การประสานประโยชน์ หมายถึง การร่วมมือกันเพื่อรักษาและป้องกันผลประโยชน์ของตน หรือระงับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันทางการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ผลกระทบต่อประเทศไทย
       ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมไทยได้รับการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาติอื่น รวมทั้งนำเอาความเจริญก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

ที่มา : http://www.lks.ac.th/kukiat/student/betterroyal/social/44.html

น.ส. ชลธิชา  แก้ววิชิต

ม.6/4  เลขที่ 16

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 400 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak